Blogy a články

Spolupráca s Finlegalom ponúka bezplatné členstvo v ZLSBD

28. 10. 2019 - Mgr. Nina Sovič

Finlegal serices, s.r.o. je špecializovaným dražobníkom pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov a odborníkom na vymáhanie nedoplatkov s dlhoročnými skúsenosťami. Svoju pôsobonosť však spoločnosť rozšírila o

  1. komplexný právny servis v oblasti správy bytových domov,
  2. riešenie problémov vo vzťahu ku konkurzom a osobným bankrotom a
  3. právneho poradenstva všeobecne.

Vzhľadom na úzku spoluprácu s členmi ZLSBD ponúkame možnosť ich bezplatného členstva v združení. Postačuje, ak na počet 1 000 bytov a nebytových priestorov v správe podá správca alebo spoločenstvo vlastníkov návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby. Ak ide o počet spravovaných bytov a NP pod 1 000, postačuje len jeden návrh na vykonanie dražby, ak však je bytov viac ako 1 000, počet sa priamo úmerne násobí.

Spoluprácou s Finlegalom nezískate len bezproblémový výkon dražby, ale kompletné riešenie agendy neplatičov. Pridajte sa ku klientom, ktorí prestali podávať návrhy na vydanie platobných rozkazov a ktorým sa napravila platobná disciplína vlastníkov.

V prípade záujmu alebo otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na sprava@lepsiasprava.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy