Máme pre vás dobrú správu! Rezort spravodlivosti spustil na svojej web stránke Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí. Čo to v praxi znamená? V prípade, ak sa nachádzate v súdnom konaní, už sa viac nebudete musieť telefonicky domáhať informácií, či rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť alebo ešte nie, ale jednoducho si to môžete preveriť z pohodlia domova. Viac si môžete prečítať v tomto PRÍSPEVKU.