Ušetrite na členskom prostredníctvom 2% z dani z príjmov.

Staňte sa našim členom na rok 2019 a zároveň nám venujte 2% z vašich daní. Sumu, ktorú nám poskytnete vám odrátame z členského poplatku na nasledujúci rok, teda na rok 2020. Dokonca je možné, že venované 2% z dane vám pokryjú celé členské. A tomu my hovoríme spokojnosť na oboch stranách!

Cieľom Združenia je, aby sa členom mohla stať každá osoba, ktorá má záujem o praktické informácie z oblasti správy bytových domov, obnoviteľných zdrojov energie, legislatívy, technického zariadenia budov, komunikácie v bytovom dome a ktorá má záujem byť súčasťou komunity ľudí, ktorí sa snažia presadiť nové a inovatívne riešenia do legislatívy.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZDRUŽENÍ

IČO: 51264412
PRÁVNA FORMA: Občianske združenie
NÁZOV: Združenie pre lepšiu správu bytových domov
SÍDLO: Štefánikova 886/23, 811 05 Bratislava
BANKA: Slovenská sporiteľňa, a.s.
ČÍSLO ÚČTU: SK96 0900 0000 0051 4123 7768
Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2018