Blogy a články

Syndróm chorých budov

04. 02. 2019 - MUDr.Katarína Slotová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Moderní ľudia prežijú väčšinu  času uzatvorení vo vnútornom prostredí domov,  úradov, škôl a podobne. Tieto budovy sú postavené v úmysle poskytovať relatívne bezpečné  a komfortné prostredie pre prácu a bývanie, ale je už známe, že tento cieľ nie je vždy dosiahnutý. Mnohí obyvatelia budov majú skúsenosť, že  v budove častejšie ako zvyčajne  cítia príznaky ochorenia alebo nepohody, ktoré nemajú zjavné príčiny. Takéto zdravotné  problémy vznikajúce v súvislosti s pobytom v budove a ktoré sa strácajú po opustení budovy sú definované ako syndróm chorých budov – Sick Building Syndrom – SBS . 

K popisu fenoménu, ktorý charakterizuje značný výskyt ochorení či pocitov nepohody  z nejasných príčin u ľudí, ktorí prežijú veľa času vo vnútri rôznych budov, boli použité rôzne  názvy. Hovorilo sa o „domovej chorobe“, „syndróme chorých úradov“, „syndróme utesnených/nepriedušných budov“, „syndróme úradníckych očí“.V roku 1982 odsúhlasila  Svetová zdravotnícka organizácia názov „Syndróm chorých budov“ (Sick Building Syndrom – SBS) a ten sa teraz najčastejšie používa. 

SBS sa prejavuje rôznymi zdravotnými symptómami. Medzi najčastejšie zaraďujeme:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať