Problémy bežného života v bytových domoch určite všetci dobre poznáme. Nájsť však riešenia a vôbec dokázať tieto otázky efektívne vyriešiť nie je jednoduché. Združenie pre lepšiu správu bytových domov v spolupráci s TV Bratislava spracovalo televízny 10-dielny formát s názvom „Bytový dom v kocke“, v ktorom ponúkame všetky potebné informácie.

V tejto časti sa venujeme otázke susedských sporov a domovému poriadku.