Tzv. jednorúrkové rozvody tepla v bytových domoch, rôzne spôsoby vykurovania v bytoch alebo nebytových priestoroch a najmä účelové zneužívanie prechodov tepla od susedov sú iba malou skupinou dôvodov k vzniku sporov. Spravodlivosť si svoju cestu hľadá veľmi ťažko. O to viac, ak prístup vlastníkov k rozpočítavaniu nákladov na teplo odzrkadľuje len a len ich subjektívny záujem prebíjajúci akýkoľvek argument opierajúci sa o základy fyziky.
Téme sme sa venovali v relácii Občan za dverami z produkcie RTVS.