Stalo sa moderným krátkodobo prenajímať byty zahraničným turistom počas dovoleniek. Touto aktivitou však mnohí susedia nie sú nadšení a správca bytového domu musí čeliť ich sťažnostiam. Prichádza k problémom vo vzťahu voči vlastníkom takýchto bytov.

Hoci pre všetkých platia rovnaké pravidlá, s veľkou pravdepodobnosťou zahraniční nájomcovia nemajú v svojej reči preložený zákon a obmedzenia, ktoré sú napísané v právnych predpisoch a domovom poriadku. A tak nie každý sa dozvie, že napríklad na balkóne nemôže prášiť koberec a na určitých priestoroch bytového domu fajčiť. Zodpovedným za takto spôsobené škody sa stáva majiteľ bytu.

Čo má robiť správca bytového domu so sťažnosťami od susedov, ktorí nie sú stotožnení s nevhodným správaním dovolenkového nájomcu? Môže vôbec majiteľ bytu bez súhlasov susedov prenajímať svoj byt zahraničným turistom? A ak áno, môžu mu v tom zabrániť? Dozviete sa od predsedu ZLSBD Mareka Perdíka v tomto videu relácie Teleráno.