Blogy a články

Pripravili sme pre vás vzorovú žiadosť o e-komunikáciu a e-hlasovanie

26. 04. 2021 - Mgr. Silvia Valichnáčová

O téme elektronického hlasovania sme diskutovali nielen na našom online seminári, ktorý sa konal 14. apríla, ale venovali sme sa jej aj na našom prvom webinári prostredníctvom platformy Zoom, ktorý sa konal 22. apríla. Vzhľadom na dôležitosť tejto témy sa jej budeme postupne venovať aj ďalej. Okrem iného pripravujeme rozsiahly príspevok k metodike elektronického hlasovania a pripravujeme aj manuál elektronického hlasovania. Členovia ZLSBD si môžu videoarchív zo semináru a rovnako videozáznam z webináru o elektronickom hlasovaní pozrieť už teraz po prihlásení sa do svojho konta a kliknutí na tlačidlo nižšie.

Vzorová žiadosť vlastníka o elektronickú komunikáciu a elektronické hlasovanie

Reflektujúc na dlhodobo nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID – 19, ale tiež na pozitívnu legislatívnu zmenu v podobe zavedenia možnosti elektronického výkonu hlasovacieho práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov počas obdobia pandémie, Vám prinášame nový vzorový dokument z dielne ZLSBD – žiadosť vlastníka o elektronické zasielanie dokumentov a o zaevidovanie overenej e-mailovej adresy vlastníka na účely elektronického hlasovania.

Hlavným prínosom predmetného vzoru je uľahčenie doručovania dokumentov a informácií v súvislosti so správou bytového, resp. nebytového fondu, ktoré sú zo strany spravujúceho subjektu adresované jednotlivým vlastníkom. Spoločenstvo a správca sú totiž na základe takejto žiadosti podpísanej vlastníkom oprávnení doručovať jednotlivé písomnosti výlučne elektronickou formou, a to na e-mailovú adresu, vo vzťahu ku ktorej sa vlastník na základe tejto žiadosti identifikuje ako jej výlučný užívateľ. Podanie uvedenej žiadosti je pritom výhodné nie len pre tých vlastníkov, ktorí chcú obmedziť návštevu pošty či osobný kontakt pri preberaní zásielok oproti podpisu najmä z dôvodu zníženia rizika nákazy, ale tiež pre tzv. nebývajúcich vlastníkov, ktorí sa bytovom dome reálne nezdržiavajú. Nezanedbateľnou výhodou v porovnaní s poštovými zásielkami a osobným doručovaním je tiež ušetrenie finančných nákladov, či už na poplatkoch pošty alebo na odmenách pre osoby, ktoré vlastníkom písomností doručujú oproti podpisu.   

E-mailové správy zároveň vo všeobecnosti predstavujú najbežnejší, resp. najrozšírenejší spôsob elektronickej komunikácie medzi jednotlivými osobami. Súčasťou nášho nového vzorového dokumentu je preto aj žiadosť vlastníka o zaevidovanie ním oznámenej e-mailovej adresy ako tzv. overenej, ktorá spravujúcemu subjektu umožňuje jednoznačne identifikovať totožnosť komunikujúcej osoby a z ktorej je možné vykonávať hlasovacie právo vlastníka prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie, v súlade s ust. § 36f zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

  1. Vzorový dokument je k dispozícií zvlášť pre správcu a zvlášť pre spoločenstvo vlastníkov bytov a NP
  2. Zasielaný je v elektronickej editovateľnej podobe (vo worde), ale aj vo formáte PDF.

Cena za vzorovú žiadosť jej 25 eur a členovia ZLSBD si môžu tento vzorový dokument zakúpiť za „bytíky„.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy