Blogy a články

Ukladanie sankcií v domovom poriadku a ich vymožiteľnosť

12. 03. 2020 - Marek Perdík

Naše združenie reflektuje na problémy správcov a problémy vlastníkov bytov a nebytových priestorov a práve domový poriadok predstavuje jeden zo základných dokumentov upravujúcich vzťahy v bytovom dome. Z toho dôvodu sme o tejto téme napísali mnoho článkov a právnych názorov a sme radi, že si aspoň poslanci NR SR, konkrétne Peter Pamula, všimli tento problém a posunuli domový poriadok do legálnej podoby. Je teda možné povedať, že podnet vznikol na základe požiadavky samotných správcov bytových domov. V prvej časti nášho článku sme sa venovali všeobecnému popisu legislatívnych zmien prijatých zákonom č. 476/2019 Z. z., najmä legálnemu zavedeniu inštitútu domového poriadku. Vzhľadom na vysoké množstvo otázok a dopytov k domovému poriadku, najmä k možnosti ukladania sankcií a ich vymáhateľnosti, sme sa rozhodli spracovať nasledujúce stanovisko vo forme interného metodického výkladu právnej normy zo strany ZLSBD.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať