Blogy a články

ZLSBD ako súčasť legislatívnych zmien práva obchodných spoločností a družstiev

07. 03. 2021 - Marek Perdík, predseda ZLSBD

Okrem spolupráce s Ministerstvom financií SR v prípave novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je naše združenie súčasťou aj mnohých iných platforiem a iniciatív. Jednou z nich je aj aktuálna oficiálna spolupráca s Ministerstvom spravodlivosti SR na základe Legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností.

Účelom zámeru je upraviť právne vymedzenie obchodných spoločností a družstiev, ktoré sa stali menej prehľadnou formou podnikania. Súčasná právna úprava družstva sa v pomerne veľkom rozsahu rozchádza s právnou úpravou obchodných spoločností, a to aj tam, kde to nie je potrebné. Pochybnosti o zmysluplnosti rozdielnej úpravy družstva a obchodných spoločnosti sú v mnohých otázkach odôvodnené (pozri nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 23/05-25 z 11. marca 2009). Rekodifikácia by mala túto odstredivosť družstevného práva odstrániť a ako osobitosti družstevného práva upraviť len tie otázky, ktoré si svojbytnú úpravu zasluhujú. Základná úprava družstva ostane bez akýchkoľvek prívlastkov, osobitná úprava však bude zohľadňovať osobitosti niektorých družstiev (sociálne družstvá, bytové družstvá) a súvislosti s inými predpismi (cenné papiere).

Všetky podnety, návrhy a pripomienky je potrebné spracovať do uceleného konceptu ku koncu marca 2021, preto nám všetky svoje podnety, návrhy a postrehy posielajte do 19.3.2021 na adresu sprava@lepsiasprava.sk, prípadne zanechajte komentár.

Nejde o legislatívne zmeny v oblasti výkonu správy bytových domov, ale o zmeny v ustanoveniach Obchodného zákonníka, teda postavenia obchodných spoločností a družstiev ako subjektov práva, nie ako správcov bytových domov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy