Blogy a články

ZLSBD sa zúčastnilo konferencie organizovanej SBD IV Košice

21. 06. 2022 - Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

Združenie pre lepšiu správu bytových domov pravidelne organizuje rôzne odborné podujatia a semináre, ktoré sú určené najmä pre správcov a predsedov spoločenstiev. No aj zástupcovia vlastníkov sú dôležitá skupina, ktorá by mala byť pravidelne informovaná o tom čo sa aktuálne deje v oblasti výkonu správy a bytovej agende ako takej.

Náš člen, Správcovské bytové družstvo IV Košice pravidelne organizuje konferencie práve pre zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v ich správe s cieľom oboznámiť ich o aktuálnych trendoch a novinkách v tejto oblasti. Teší nás, že každoročnej konferencie zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov organizovanej SBD IV Košice, ktorá sa tento rok konala 9. júna 2022 v hoteli Centrum v Košiciach sa zúčastňujú aj zástupcovia ZLSBD.

JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD spolu s Miroslavom Kantnerom, členom predsedníctva ZLSBD sa venovali téme „Moderný výkon správy v 21. storočí“, pretože je to dôležitá téma nielen pre správcov, ale aj pre samotých vlastníkov či zástupcov vlastníkov. Sme radi, že SBD IV Košice patrí medzi pokrokové družstvá, ktoré sa snažia kráčať s dobou a proklientský prístup a pravidelné informovanie vlastníkov im je blízke.

Konferencie sa zúčastnilo cez 60 zástupcov vlastníkov bytových domov v správe SBD IV Košice a počas celého priebehu konferencie sa s účastníkmi živo debatoalo na rôzne témy. Okrem ZLSBD sa konferencie zúčastnil aj JUDr. Peter Golha z Generálnej prokuratúry SR a spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, ANTIK Telecom, TESEL, OTIS Výťahy, poisťovňa PREMIUM, Slovenská sporiteľna, Certa K a STAVEX Košice. Zástupcovia vlastníkov tak mali možnosť vypočuť si o rôznych témach, produktoch a službách, na základe čoho sa budú môcť v prípade výberového konania na dodávateľa prác efekktívnejšie rozhodovať.

Program bol ukončený večerným rautom, na ktorom sa mohli zástupcovia vlastníkov spolu s prednášajúcimi bližšie porozprávať o ich konkrétnych potrebách. Sme radi, že SBD IV Košice patrí medzi moderné družstvá so záujmom o lepšie vzťahy so zástupcami vlastníkov a rovnako, že patria medzi našich členov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy