Blogy a články

Ako efektívne viesť domovú schôdzu a spravovať agendu? S resitechom to bude hračka

11. 05. 2022 - Resitech s. r. o.

Pre efektívne vedenie domových schôdzí je dôležité, aby organizátor venoval dostatok času jej príprave. Súčasťou takýchto stretnutí majiteľov bytov bývajú aj diskusie či hlasovanie a prijímanie rozhodnutí. Tie sa teraz vďaka prelomovému systému Resitech môžu preniesť do online prostredia a vyriešiť tak niektoré problémy.

Schôdza aspoň raz ročne

Správca, predseda SVB alebo zástupca vlastníkov bytov musí zo zákona zvolať aspoň jednu schôdzu za rok. Jej termín by pritom mal vyhovoval čo najväčšiemu počtu vlastníkov. Vhodným časom zväčša býva podvečer v pracovné dni medzi 17:00 a 18:00, keď sú už ľudia doma z práce, ale do večera je stále dosť času na riešenie celej agendy.

Ak sa majú na schôdzi vyriešiť všetky body, mal by organizátor venovať dostatok času príprave, aby vedel odpovedať na rôzne otázky. Najmä ak sa chystajú významnejšie zmeny či investície na údržbu či zveľadenie bytového domu. Ku kľúčovým problémom je vhodné prizvať odborníkov. V dnešnej dobe už nemusia chodiť osobne, môžu sa na schôdzu pripojiť napríklad cez videohovor.

Myslite na šírenie informácií vopred

Najmenej dva týždne pred schôdzou by mali všetci vlastníci bytov poznať základné informácie o tom, čo sa na zhromaždení bude riešiť. Treba dať pozor, aby na samotnom zhromaždení neboli  účastníci zahrnutí veľkým množstvom údajov, ktoré by si nestihli zapamätať. Dôležité je to najmä pri hlasovaniach. Riešením je poskytnúť ľuďom dostatočné množstvo informácií vopred. Tieto informácie dostanú obyvatelia bytového domu najčastejšie do poštových schránok, prečítajú si ich na výveske alebo im ich správca zašle emailom či cez Resitech.

Ciele by mali byť jasné

Základom efektívneho vedenia schôdzí sú jasne formulované ciele. Vďaka nim sa dá pripraviť realistický časový plán zhromaždenia. Občas sa stane, že majitelia bytov prídu aj s témami, ktoré majú potenciál zabrať celý čas stretnutia a sú mimo pôvodného plánu. Vhodnou prevenciou takejto situácie môže byť napríklad výzva cez Resitech, aby majitelia o nich správcu informovali aspoň dva týždne pred schôdzou. Tak sa dá upraviť časový rozvrh a zároveň sa na ne pripraviť.  Otváranie neohlásených širokých tém priamo na mieste treba ustrážiť a prípadne dohodnúť ďalšiu domovú schôdzu s touto agendou, alebo otvoriť diskusiu a následne hlasovanie v rámci Resitechu.

Diskusia s kultivovaným priebehom

Súčasťou bytových schôdzí býva aj diskusia. Základom je stanoviť jej pravidlá hneď na začiatku, aby mala kultivovaný priebeh. Kvalitný správca by si mal ako jej moderátor udržať nadhľad, zabezpečiť jej zmysluplný priebeh, ale aj včasné ukončenie. Hovoriacich treba počúvať, značiť si ich podnety, nestrácať pozitivitu, ale chýbať by nemala ani dávka asertivity.

Po každom príspevku možno jednou vetou zhrnúť otázku či požiadavku a následne sa spýtať, či tento problém vnímajú aj ostatní vlastníci. Majitelia bytov by nemali nikdy mať pocit, že správcu ich podnety nezaujímajú. Ak sa im momentálne nemožno venovať, treba navrhnúť alternatívu. Opäť sa dá využiť online diskusia cez Resitech, či zaradenie tohto bodu na ďalšiu schôdzu a podobne. 

Ako zabezpečiť dostatočnú účasť na hlasovaní?

Častým problémom domových schôdzí či zhromaždení býva nízka účasť vlastníkov bytov. A to je problém najmä ak treba prijať zásadné rozhodnutie. Niektorí natoľko dôverujú správcovi, že nemajú potrebu sa ich zúčastňovať. Iní byt napríklad prenajímajú, ďalší si zase neuvedomujú svoju zodpovednosť za spoločný majetok a o dianie v dome sa vôbec nezaujímajú. Čiastočným riešením tejto situácie je písomné hlasovanie, ktoré však v sebe zahŕňa osobné obiehanie bytov.

Najjednoduchším spôsobom, ako zabezpečiť dostatok hlasov je dnes elektronické hlasovanie, s ktorým ako prvý na Slovensku prišiel Resitech. Majitelia bytov môžu hlasovať kedy chcú a odkiaľkoľvek chcú. Prax ukázala, že bežne hlasuje 80 – 90 percent majiteľov bytov. Tento spôsob zabezpečeného hlasovania akceptujú aj banky pri žiadostiach o úver či refinancovanie. 

Resitech vyrieši problémy a zjednoduší život v bytovom dome

K efektívnemu vedeniu domovej schôdze prispieva nová online platforma Resitech, ktorá zjednodušuje a sprehľadňuje komunikáciu medzi správcom a obyvateľmi bytoviek. Vďaka nej bude minulosťou nedostatočná informovanosť, absencie pri schôdzach a hlasovaniach, osobné obiehanie majiteľov bytov či zlá atmosféra domových schôdzí. Každá dôležitá informácia sa zobrazení na nástenke účtu majiteľa bytu aj v jeho schránke správ.

Resitech pritom prispieva nielen k budovaniu dobrých vzťahov medzi správcom a majiteľmi bytov, ale aj medzi susedmi navzájom. Cez Resitech sa vedia dohodnúť napríklad na spoločnom venčení psov ci na požičaní si náradia. Jednoduché a intuitívne používanie pritom ocenia aj menej zdatní používatelia internetu. Využiť ho na správu bytového domu môžete aj vy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy