Pre efektívne vedenie domových schôdzí je dôležité, aby organizátor venoval dostatok času jej príprave. Súčasťou takýchto stretnutí majiteľov bytov…

Čítať ďalej