Pre našich členov sme s naším partnerom Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., dohodli podmienky poistenia, ktoré sú nielen finančne výhodné,  ale vďaka rozsahu krytia, správe poistných zmlúv a  likvidácii poistných udalostí ich možno považovať za exkluzívne.

Členovi ZLSBD poistenie u Allianz – Slovenskej poisťovne poskytuje:

  • partnerstvo s najväčšou poisťovňou na slovenskou poistnom trhu, ktorá za svoje produkty a služby pravidelne získava najvyššie ocenenia od odborníkov aj klientov,
  • najrozsiahlejšie krytie rizík,
  • poistenie majetku, zodpovednosti a čistej finančnej škody so zvýhodnenou sadzbou poistného,
  • rýchle a komfortné hlásenie poistných udalostí cez internet alebo telefonicky,
  • kvalitnú a rýchlu likvidáciu poistných udalostí.

Sme najtransparentnejším združením správcov a spoločenstiev vlastníkov a za tým účelom všeobecnú časť dohody o spolupráci zverejňujeme v plnom rozsahu.

ZOBRAZIŤ CELÉ ZNENIE VZÁJOMNEJ DOHODY