Blogy a články

Bytový dom – investíciu do renovácie mnohonásobne vráti v kvalite bývania

12. 08. 2019 - Mgr. Ingrid Rusková, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Mnohé bytové domy vďaka ponuke Wüstenrot stavebnej sporiteľne zrealizovali renováciu spoločných priestorov, zateplenie fasád, opravu striech, odstránenie systémových porúch a pod. Čerpanie úveru je len jednou z možností. Pre bytové domy môže byť zaujímavá a užitočná aj niektorá z foriem sporenia. V rámci klasického stavebného sporenia majú spoločenstvá vlastníkov bytov výhodu v podobe nároku na štátnu prémiu (1 štátna prémia, max. 70 €/rok, na každé 4 byty v bytovom dome). Finančné prostriedky kumulované vo fonde údržby a opráv tak môžu efektívne zhodnotiť. Wüstenrot má však atraktívnu ponuku aj pre bytové družstvá či správcovské spoločnosti – flexibilné sporenie Wklad Garant výhodné aj bez štátnej prémie.

Wklad garant

je krátkodobé sporenie s garantovaným zhodnotením vkladov.

Sporenie by malo byť automatickou súčasťou každého zdravého finančného hospodárenia jednotlivca i bytového domu. Wklad garant prináša päť sporivých produktov a viacero výhod, vrátane garancie úročenia vkladov. Dĺžku trvania je možné zvoliť podľa preferencií.

Ide o ponuku krátkodobých sporiacich produktov na 1, 2, 3, 4 alebo 5 rokov s úrokovou sadzbou od 0,3 % p.a. až po 1 % p.a. Všetkých 5 sporiacich produktov je poskytovaných bez poplatkov (za uzavretie zmluvy, za vedenie účtu aj za ročný výpis). Novinkou je možnosť disponovania časťou finančných prostriedkov (až 50 %) pred dovŕšením doby viazanosti. Je to sporenie s vopred známym garantovaným výnosom a nulovým rizikom. Ide o výhodnú alternatívu k termínovaným vkladom, pričom výška vkladov na zmluve môže dosiahnuť max. 50 000 €. Použitie finančných prostriedkov nie je účelovo viazané.

Dobrá správa

pre každý bytový dom čakajúci na renováciu…

Program REKOFOND pre bytové domy je už dlhodobo známy. Stačí pripomenúť, že ide o osvedčený spôsob financovania údržby, rekonštrukcie a obnovy bytových domov prostredníctvom výhodných a garantovaných úverov z portfólia Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

Pilierom akéhokoľvek projektu revitalizácie bytového domu je financovanie. S pomocou REKOFONDu si bytové domy môžu dovoliť realizovať bežnú údržbu, ale aj zásadnejšie opravy či nákladnejšiu rekonštrukciu. Spoľahlivý finančný partner je rovnako dôležitý ako samotný úver. Wüstenrot stavebná sporiteľňa má bohaté skúsenosti, výborné referencie a ponuku pre bytové domy, ktoré už volajú po renovácii. Praktické skúsenosti a viditeľné vý­sledky sú viac než len slová. Bytové domy, ktoré už celé desaťročia poskytujú zázemie – domov tisíckam rodín, si po rokoch zaslúžia investíciu do obnovy.

Wüstenrot poskytuje potrebné financie s transparentnými podmienkami, rýchlo a výhodne. Z úveru je možné financovať celý projekt revitalizácie, od odstránenia statických porúch cez výstavbu vlastných kotolní, až po získanie alternatívnych zdrojov energií či energetického certifikátu bytového domu, ktorý je v súčasnosti vysoko aktuálny (sprísnenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov sa totiž týka aj bytových domov, nových i rekonštruovaných). Lehota splatnosti úveru je 30 rokov a úročenie od 1,49 % p.a. pri 6-ročnej fixácii. Ak bytový dom uprednostní garanciu úroku na ešte dlhšiu dobu, je v ponuke úver s úrokom 1,99 % p.a. na 10 rokov, s 2,49 % p.a. na 15 rokov alebo 2,99 % p.a. s garanciou až na 20 rokov. Financovanie je bezrizikové, s garantovanými podmienkami počas celej doby splácania – teda optimálne riešenie aj pre tých, ktorí sa obávajú dlhodobých záväzkov. Navyše, bytový dom má rýchly prístup k financiám pri nepredvídaných situáciách, možnosť zálohového čerpania až do výšky 80 % požadovaného úveru, možnosť predčasného splatenia stavebného úveru bez poplatku a na výber jednoduché formy zaručenia úveru (bez založenia bytov či bytového domu).

REKOFOND umožní dosiahnuť vyšší komfort bývania aj v staršom bytovom dome.

Kontakt: 0850 60 60 60
rekofond@wustenrot.sk
www.wuestenrot.sk


1 komentár

  1. Veľmi pekný článok. Plný inšpirácie.

    S pozdravom…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy