Blogy a články

Ďalší návrh novely zákona č. 182/1993 Z. z.

22. 02. 2021 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

Aktuálne síce spolupracujeme na širokej novele zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej ako „BytZ“), ktorá by mala reflektovať otázky modernej doby a otázky z praxe, no aj ta sa objavujú návrhy právnych predpisov, ktoré zahŕňajú aj novelizácie súvisiacich právnych predpisov.

4 komentáre

 1. Súhlasím s návrhom pre SVB, má to logiku a myslím, že by to veľmi pomohlo. Na druhú stranu mi chýba obdobná podmienka pre správcov. Ako ich kontrolovať, či robia v medziach zákona. Vieme, že vlastníci síce šomrú na správcov, ale reálne nič neurobia, pretože je treba „veľa“ námahy, než sa podarí zmeniť správcu. Hlavne čo chýba je kontrola. A to na všetkých úrovniach. Register je archivár papierov, daňový úrad sa nestará, pretože nie sme platcami daní. Je treba vymyslieť, ktorej inštitúcii túto neľahkú úlohu priložiť, pretože bez znalosti fungovania správcov a SVB – účtovníctva nemá bežný účtovník šancu čokoľvek odkontrolovať a kontrola rozhodnutí je kapitola samo o sebe!
  Myslím si, že nie je dobré sa zamerať len na jeden problém, ale riešiť to komplexne, pretože ide v podstate len o kontrolu a o právomoci kontrolného orgánu! Pokiaľ sa vyrieši kontrola, nie je čo ďalej riešiť.
  Bohuslav Štolfa

  1. Podmienka pre správcov je splnená už dávno, nakoľko ide o podnikateľské subjekty a tým bolo splnenie tejto povinnosti určené už oveľa skôr. A aktivácia schránky na slovensko.sk nie je prostriedkom na výkon kontroly, ale prostriedkom efektívnejšej komunikácie subjektov s orgánmi verejnej moci. A nestotožňujem sa s tým, že nsprávcovia nie sú subjektom kontrolnej činnosti, ich postavenie je predmetom samostatného zákona o správcoch, vzťahuje sa na nich spotrebiteľská agenda a v tomto sú na tom o dosť „horšie“.
   A viete sám, že sa snažíme pozerať na vec komplexne, ale nie je to jednoduchá činnost, ktorá je často zo strany iných subjektov chápaná alebo teda skôr nechápaná. Buďme radi, že sa vyrieši aspoň niečo, čo doteraz v legislatíve chýbalo.

 2. Plne súhlasím s návrhom zákona, konečne sa začne niečo robiť s SVB,
  ktoré sa vo všetkom spoliehajú na mandatára (preto predsedu nepotrebujú)a v podstate fungujeme ako ich správcovia.

 3. Už som to písal viackrát 🙂 … to, že v SVB nedochádza každé 3 roky k prevoľovaniu orgánov a následnej registrácii je jedna časť problému … to, že to príslušný úrad nekontroluje a nevyvodzuje zodpovednosť druhá, nekontroluje sa ani to či členovia orgánov spĺňajú podmienky na to, aby vykonávali tieto funkcie /medzi časom mohli predať byt a pod./, ale čo ma hnevá asi najviac je skutočnosť, že nie je časovo obmedzený úsek po akú max dobu môže zastupovať poverený člen rady predsedu SVB /veľakrát rady nespĺňajú ani podmienky funkčnosti – aspoň 3ja aktívny členovia/ …. stáva sa v praxi, že odstupujúci predseda, ktorý nespĺňa podmienky nanominuje „svoju radu aj s povereným členom rady“ a tieňovo riadi aj SVB aj radu /čo by tiež nemalo byť 🙂 / „okľukou“ naďalej ….

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy