Blogy a články

Informácia ÚVZ o vykonávaní odpočtov

30. 12. 2020 - Marek Perdík, predseda ZLSBD

Úrad verejného zdravotníctva informoval na svojej facebookovej stránke o možnosti a podmienkach vykonávaní odpočtov.

ODPOČTY ENERGIÍ ODPORÚČAME NA DIAĽKU. AKÉ SÚ HYGIENICKÉ ZÁSADY V PRÍPADE OSOBNEJ NÁVŠTEVY? V súčasnej epidemiologickej situácii odporúčame prehodnotiť nutnosť osobných kontrol a odpočtov v bytových jednotkách a využiť buď diaľkové odpočty alebo nahlasovanie a zasielanie odpočtov jednotlivými majiteľmi bytov, ak to okolnosti dovoľujú.

V prípade osobných návštev technických pracovníkov im umožnite vstup do interiéru iba s prekrytými hornými dýchacími cestami (nos aj ústa). Odporúčania v prípade návštev bytových jednotiek zo strany technických pracovníkov:

  • zabezpečiť prekrytie tváre technikov takými pomôckami, ktoré umožnia dlhodobejšie použitie bez nutnosti výmeny rúška alebo inej formy ochrany tváre po kontrole každého jedného bytu, pričom ideálna je ochrana FFP2 respirátorom bez výdychového ventilu,
  • odporúčame prekrytie horných dýchacích ciest aj majiteľovi bytu, ktorý bude komunikovať s technikmi,
  • požiadať technikov, aby si pred vstupom do každého bytu umyli ruky (s jednorazovými utierkami na osušenie rúk ako napr. papierové kuchynské utierky, hygienické vreckovky a podobne), alebo si ruky vydezinfikovali,
  • nekontrolované časti bytu uzavrieť a v čase návštevy požiadať ďalších členov domácnosti, aby v nich zotrvali po dobu kontroly – najmä rizikové osoby,
  • v priestoroch výkonu práce zabezpečiť prítomnosť len jednej osoby z rodiny (ak je to možné), ktorá podľa možnosti bytu dodržuje 2 metrový odstup od technikov,
  • zabezpečiť priebežné vetranie v priestore, kde sa nachádzajú technici,
  • obmedziť komunikáciu s technikmi iba na najnutnejšie informácie,
  • po vykonaní prác dôkladne vyvetrať priestory, v ktorých sa zdržiavali technici a vydezinfikovať dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu plochy, ktorých sa technici dotýkali; odporúčame krátkodobé, ale účinné a opakované vetranie priestoru interiéru bytu.Naším poslaním je chrániť vaše zdravie – pomôžte nám v tom.

Facebookovú stránku ÚVZ nájdete na https://www.facebook.com/uvzsr.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy