Blogy a články

Je potrebné vyhlásenie nového vlastníka k pristúpeniu zmluve o výkone správy alebo zmluve o spoločenstve?

22. 06. 2021 - JUDr. Mgr. Marek Perdík

Súčasťou života v bytovom dome je častokrát aj zmena v osobách vlastníkov jednotlivých bytov alebo nebytových priestorov (ďalej len ako „vlastník“ alebo „vlastníci“). Zmeny v osobách vlastníkov sa môžu uskutočniť na základe rôznych právnych titulov, medzi najčastejšie zaraďujeme zmluvu o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru a dedenie. Nový vlastník bytu alebo nebytového priestoru následne pristupuje k zmluve o výkone správy, resp. k zmluve o spoločenstve, vyvstáva však otázka aké kroky je potrebné urobiť, aby sa pristúpenie uskutočnilo, resp. či vôbec je potrebné nejaké kroky urobiť, a to vám priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru

Predtým ako bude možné pomýšľať o pristúpení k zmluve o výkone správy alebo k zmluve o spoločenstve, je nutné vôbec nadobudnúť vlastnícke právo k bytu alebo nebytovému priestoru. Vlastnícke právo je subjektívne právo každého jednotlivca, v rámci ktorého je oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním, a to všetko len zákonnom stanovených medziach. Zároveň vlastník musí konať tak, aby pri výkone svojho vlastníckeho práva nezasahoval nad mieru primeranú pomerom do výkonu vlastníckeho práva inej osoby.

Vlastnícke právo k bytu alebo nebytovému priestoru – k nehnuteľnostiam, je možné nadobudnúť na základe už spomínaných scudzovacích zmlúv ako je zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru a i. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam sa na základe zmluvy nadobúda právoplatným rozhodnutím miestne príslušného okresného úradu katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Vklad je zákonom upravený úkon príslušného štátneho orgánu, ktorým sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, v dôsledku ktorého vznikajú, menia sa alebo zanikajú práva k nehnuteľnostiam, tzn. vklad má konštitutívne účinky.


4 komentáre

  1. Dobrý deň. Niet vášho článku,aby to nevyžadovalo financie zo SVB a NP: odomknutie článku-spoplatnené,objednanie nejakej ponuky-spoplatnené,prihlásenie na prednášku-spoplatnené,registrácia -spoplatnenie, atď,atď. To v minulosti nebolo a prednášky boli zdarma kto to vtedy platil? vlastníci sa búria,predsedovia sa odhlasujú,navrhujú prejsť späť na domového dôverníka !!!.

    1. Dobrý deň, nerozumiem vašej otázke. Za každým článkom je osoba, ktorá s písaním článku trávi svoj čas a poskytuje svoje vedomosti a informácie. Je to štandardne platená služba. Prevádzka weboej stránky nie je tiež lacná a myslím, že ani noviny vám svoje informácie neposkytujú zadarmo. Ak máte záujem o členstvo v našom združení, pokojne sa ním môžete stať, následne už všteko budete mať bezplatné.

  2. Dobry vecer. S manzelom sme kupili byt. Podali sme na OU katast. Navrh na vklad. Konanie nam bolo prerusene s tym, ze treba doplnit „vyhlasenie nadobudatela bytu o pristupeni k zmluve o spolocenstve vlastnikov alebo k zmluve o vykone spravy“. To mame my napisat dake vyhlasenie alebo nam ma dat bytove druzstvo nejaky papier a to doplnime na kataster? Ďakujem

    1. DObrý deň, uvedený dokument je síce nezmyselný, ale stále požadovaný zákonom č. 182/1993 Z. z. ako príloha k zmluve. Potvrdenie Vám vystaví správca domu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy