Blogy a články

K trestnoprávnym rizikám poskytovania spotrebiteľských úverov zo strany správcov bytových domov (II. časť)

17. 08. 2020 - JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR

Úvodom poznamenávam, že predmetom tohto príspevku je problematika poskytovania spotrebiteľských úverov zo strany správcov bytových domov s tým, že poskytované finančné prostriedky sú vo výlučnom vlastníctve správcu bytového domu ako podnikateľského subjektu. V danom prípade by teda nemalo ísť o finančné prostriedky ku ktorým má správca bytového domu len tvz. dispozičné právo, teda finančné prostriedky, ktoré sú vo vlastníctve vlastníkov a bytov a nebytových priestorov (finančné prostriedky, ktoré sa nachádzajú vo fonde prevádzky, údržby a opráv konkrétneho bytového domu, alebo sú určené na úhradu plnení za daný bytový dom). Upozorňujem, že súčasná legislatívna úprava obsahu správy bytových domov vyplývajúca zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, bezpochyby vylučuje z pohľadu určitého bytového domu poskytovanie spotrebiteľských úverov, pôžičiek a výpomocí z prostriedkov nachádzajúcich sa vo fonde prevádzky, údržby a opráv, alebo ktoré sú účelovo určené na úhradu plnení za daný bytový dom.

3 komentáre

  1. „…. predmetom tohto príspevku je problematika poskytovania spotrebiteľských úverov zo strany správcov bytových domov s tým, že poskytované finančné prostriedky sú vo výlučnom vlastníctve správcu bytového domu ako podnikateľského subjektu.“ Toto je úryvok od JUDr. P. Golhu. Priznám sa nerozumiem tomu, lebo podľa môjho vedomia tie finančné prostriedky nie sú predsa vo vlastníctve správcu bytového domu. Alebo zle to chápem? Hovorí o niečom inom?
    Je to dobrá téma. Len by som rada vedela ako sa dozvedia vlastníci bytového domu že správca poskytol „pôžičku“ niekomu. V poslednom vyúčtovaní sme dostali zoznam výdavkov za 1 rok v položke „služby“ vo výške takmer 34 000 €. Sú tam práce a služby o ktorých sme ani netušili a o výške vyplatených peňazí už vôbec nie. Vraciam sa znovu k základnej otázke ako sa dozvieme že správca požičia niekomu naše peniaze ako krátkodobý úver a v rámci toho roku sa peniaze vrátia späť keď nevieme ani to čo sa v dome robí a za tú konkrétnu prácu koľko zaplatíme. Nič sa neoznamuje. Spätne je už ťažko sa nad tým zamýšľať. Dá sa to nejako ustriehnuť? Myslím tú pôžičku. Správcovstvo bytových domov je skutočne jedno veľké nekontrolované ihrisko pre šikovných, podnikavých ľudí.

    1. Dobrý deň, uvedené vetu ste zrejme zle pochopili. Ide o poskytnutie vlastnch financií správcom samotným vlastníkom, nie poskytnutie financií vlastníkov tretiemu subjektu – to by bola priamo trestný čin.

  2. K téme: ak SBD poskytovalo pôžičku vlastníkom bytov v určitom BD v r. 2005, je možné žiadať vrátenie úroku z pôžičky? SBD v tom čase nemalo v predmete podnikania poskytovanie pôžičiek. Ako by malo SBD vydokladovať „vlastné financie“ tvorené členmi tj majetok je všetkých aj keď sa nikdy neprerozdeľoval ako aktíva, len pasíva, ako viedlo v účtovníctve tieto vlastné peniaze, v tom čase správca viedol fpuao na jednom spoločnom účte pre všetky domy v jeho správe?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy