Blogy a články

Máte spracované osvedčenie požiarnych konštrukcii?

29. 06. 2020 - Ing. František Gilian, generálny sekretár APPO SR

Požiadavka na osvedčovanie požiarnych konštrukcií (OPK) ich zhotoviteľmi pri uskutočňovaní stavieb je v platnosti už od roku 2012 a bola zavedená vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z. Konkrétne ide o ustanovenia § 8 a § 9 uvedenej vyhlášky, ktoré odkazujú na prílohu č. 3 a ktorá rieši „Osvedčovanie, požadované kritériá, a klasifikačné normy požiarnych konštrukcií“. Vyplynula z potreby dovtedy chýbajúcej zodpovednosti za správnu realizáciu opatrení protipožiarnej bezpečnosti pri uskutočňovaní stavebných a montážnych prác, ktoré vyžadujú príslušné znalosti a odbornosť zo strany zhotoviteľov. Napriek už 8-ročnej platnosti tejto požiadavky sa stále na našich stavbách stretávame s realitou, že mnohé zhotoviteľské firmy stále nemajú jasno v tom, čo sa v rámci OPK od nich požaduje a mnohým už užívaným stavbám aj v súčasnosti chýba dokumentácia OPK, hoci je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s § 24 ods. 1 písm. m.) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.. Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR (APPO SR) od roku 2012 spracovala a vydala množstvo technických dokumentov týkajúcich sa problematiky OPK a poskytla ich na používanie širokej odbornej stavebnej verejnosti. Táto snaha APPO SR o pomoc zhotoviteľom PK vyvrcholila začiatkom roku 2019, kedy po predchádzajúcom skoro ročnom vývoji sprístupnila na používanie internetovú aplikáciu na osvedčenie požiarnych konštrukcií pod názvom e-aplikácia OPK, ktorá je prístupná na stránke www.appo.sk na linku https://opk.appo.sk/uvod/.

E-aplikácia OPK výrazným spôsobom zjednodušuje a zefektívňuje celý proces OPK a zabezpečuje unifikáciu výstupov písomnej aj elektronickej dokumentácie OPK a zjednodušuje jej kontrolu zo strany stavebného dohľadu resp. štátneho požiarneho dozoru. Aplikácia má aj výrazne edukačný charakter, pretože obsahuje všetky potrebné informácie o existujúcich požiarnych konštrukciách, požadovaných dokumentoch a potrebnom obsahu dokumentov pre OPK. Je otvoreným rozvíjajúcim sa systémom schopným rozširovania o nové požiarne konštrukcie a všetky potrebné informácie a je vhodná pre spoluprácu s prostredím BIM modelovania stavieb. Súčasťou e-aplikácie OPK je aj progresívna webová (PW) aplikácia OPK pre mobilné zariadenia, určená na prehliadanie potrebných údajov o požiarnych konštrukciách a dokladoch k ich osvedčeniu, ktorá je výbornou pomôckou pre všetkých účastníkov stavebného procesu. E-aplikáciu OPK v súčasnosti využíva veľké množstvo stavebných spoločností a stáva sa nevyhnutným nástrojom zhotoviteľov PK. Otázka zodpovednosti zhotoviteľov za kvalitu požiarnych konštrukcií nie je len slovenskou témou, pretože je v súčasnosti aj hlavnou témou na európskej úrovni v rámci členstva APPO SR v European Association for Passive Fire Protection (EAPFP), ktorú od roku 2019 do 2021 vedie slovenský predstaviteľ Ing. Miroslav Smolka, MBA, ako jej prezident.

Máte osvedčenie požiarnej konštrukcie ako súčasť požiarnej dokumentácie?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

1 komentár

  1. Dobry den, ak spravne rozumiem, tyka sa to domov kolaudovanych v roku 2012 a neskor, ci mame povinnost si OPK dorobit?
    Dakujem
    M. Kollarova

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy