Blogy a články

Nová smernica EED vyžaduje diaľkový odpočet a transparentnejšie informácie o spotrebe

11. 07. 2019 - ista Slovakia, s. r. o.

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ z 11. decembra 2018 sa zmenila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Európska únia v nej navrhuje ďalšie opatrenia aj v oblasti poskytovania informácií o vyúčtovaní alebo spotrebe tepla, chladu a TÚV, ktoré sú dodávané z centrálneho zdroja. Cieľom týchto opatrení je motivovať užívateľov nehnuteľností k zodpovednejšiemu zaobchádzaniu s energiami a dosiahnuť stanovené klimatické ciele, ktorých ambíciou je zlepšenie a udržateľnosť životného prostredia. Čo konkrétne sa zmení pre vlastníkov nehnuteľností? Zhrnuli sme pre vás základné informácie a termíny očakávaných zmien v oblasti merania a vyúčtovania spotreby energií.

Od 25. októbra 2020

Novoinštalované meradlá a pomerové rozdeľovače tepla majú umožňovať diaľkový odpočet dát, aby sa zaistilo nákladovo efektívne a častejšie poskytovanie informácií o spotrebe tepla a TÚV.

Od 25. októbra 2020

V prípade, že sú nainštalované meradlá alebo pome­rové rozdeľovače vykurovacích nákladov umožňujúce diaľkový odpočet, informácie o vyúčtovaní alebo spotrebe, ktoré sa zakladajú na skutočnej spotrebe alebo hodnotách odčítaných z pomerových rozdeľovačov vykurova­cích nákladov, sa majú poskytovať konečným spotrebiteľom najmenej štvrťročne na požiadanie alebo ak sa koncoví odberatelia rozhodli pre elektronické vyúčto­vanie, inak dvakrát ročne.

Od 1. januára 2022

Koneční spotrebitelia s diaľkovo odčítateľnými meračmi majú dostávať informácie o spotrebe alebo vyúčtovaní raz mesačne.

Od 1. januára 2027

Všetky prístroje, ktoré nie je možné odčítať diaľkovo, sa majú o túto funkciu doplniť alebo vymeniť.

V ďalšom kroku musia vlády členských krajín konvertovať novú smernicu do vnútroštátneho práva s prihliadnutím na technické možnosti a nákladovú efektívnosť opatrení v konkrétnej krajine. Na to, v akej podobe bude smernica implementovaná na Slovensku, si musíme ešte počkať, ale už dnes môžeme konštatovať, že v budúcnosti sa bude intenzívne digitalizovať, vyúčtovanie bude transparentnejšie a užívatelia nehnuteľností budú o svojej spotrebe informovaní častejšie. Vzhľadom na prípadne zmeny v legislatíve by mali vlastníci bytových domov zvážiť inštaláciu takých meracích prístrojov, ktoré sa dajú jednoducho integrovať do smart systémov, ktoré umožňujú denný/týždenný/mesačný diaľkový odpočet a prístup k informáciám o spotrebe cez internetové rozhranie či mobilné aplikácie.

Odpočet dát prostredníctvom zbernice umožňuje konečnému spotrebiteľovi jednoduchý prístup k denným údajom o spotrebe a stave meračov.

Je treba dodať, že dnes už sú merače s diaľkovým odpočtom dát štandardom a väčšina bytových domov na Slovensku ich využíva. Diaľkový odpočet je naviac spoľahlivejší a poskytuje pre užívateľov bytov aj správcu množstvo výhod, ako napr.:

 • nevyžaduje sa účasť užívateľov bytov na odpočtoch,
 • bytový dom je odčítaný v rovnakom termíne,
 • odpadá nevýhodný výpočet náhradnej spotreby pre neodčítané byty,
 • dáta sa spoľahlivo elektronicky spracovávajú,
 • možnosť častejšieho prístupu k informáciám o spotrebe a stave meračov a mnoho ďalších výhod.

Technológia diaľkového odpočtu, ktorá už dnes spĺňa vízie EÚ

Rádiový systém spoločnosti ista dokáže prostredníctvom zbernice dát memonic® 3 radio net diaľkovo odčítať a elektronicky spracovať informácie z koncových meracích prístrojov – meračov tepla, pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov, ktoré sú v dosahu 50 metrov. Na jeden štandardný bytový dom tak postačuje jedna, max. dve zbernice. Prístroj sa napája výlučne na batériu so životnosťou min.10 rokov a je umiestnený v spoločných priestoroch budovy. Na inštaláciu a fungovanie zberníc nie sú potrebné žiadne prídavné zariadenia, inštalačné káble, stavebné úpravy či odber elektriny. Denné spotreby, grafické porovnania, informácie o stave meračov či hlásenia o úniku vody sú pre správcu a vlastníka nehnuteľnosti prístupné cez internetový portál ista24.

VAŠE VÝHODY:

 • odpočet bez nutnosti vstupu do bytov,
 • prístup k denným informáciám o spotrebe pre správcu aj vlastníkov,
 • monitoring funkčnosti meračov a hlásenia úniku vody,
 • porovnanie spotrieb za zvolené obdobia a s priemernou spotrebou v objekte,
 • vysoká spoľahlivosť prenosu a zabezpečenia dát,
 • údaje je možné sťahovať alebo elektronicky prenášať do iných softvérov,
 • priaznivé obstarávacie náklady.

Viac informácií nájdete na www.ista.sk.

ista Slovakia, s. r. o.

Podunajská 25

821 06 Bratislava

ista@ista.sk

02/40 24 09 99

4 komentáre

 1. Kedže sme pred rokom menili merače UK a vlastníci neodsúhlasili dialkové merače, chcete nam teraz povedať, že zákon nariaduje výmenu? Ak áno na základe čoho tak zakon stanovuje ked vlastnici tak nerozhodli.

 2. Dobrý deň,
  smernica definuje požiadavku diaľkového odpočtu dát pre meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla, ktoré sa nainštalujú po 25. októbri 2020. Diaľkový odpočet u všetkých meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla smernica navrhuje od 1. januára 2027.
  Dovoľte mi uviesť, že článok je zhrnutím navrhovaných opatrení, ktoré sú definované v smernici EÚ, ktorej cieľom je zníženie spotreby primárnej energie. Je na jednotlivých krajinách, aby navrhli vlastné právne predpisy, ktorými sa tieto ciele dosiahnu. Členské štáty môžu pri zavádzaní smernice do národných legislatív zohľadniť aj technické možnosti a nákladovú efektívnosť opatrení. Lehota na transpozíciu do národných legislatív členských štátov je do 25.10.2020.
  V akom rozsahu a akou právnou formou budú uvedené opatrenia prijaté na Slovensku vás budeme včas informovať.
  S pozdravom
  Jana Slobodová
  ista Slovakia, s. r. o.

 3. Prosim info platne pre vodomery TUV od akeho datumu je nutne v BD mat vodomer na dialku s radiovym modulom.
  Dakujem. Zastupca vlastnikov

  1. Dobrý deň, od 1.1.2027, odporúčame s tým však zaćať skôr.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy