Blogy a články

NR SR schválila novelu bytového zákona v časti domového poriadku do zákona č. 182/1993 Z. z.

17. 12. 2019 - Marek Perdík

V Národnej rade Slovenskej republiky po dlhom čakaní prišlo v treťom čítaní na rad aj prerokovanie návrhu novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Cieľom nášho združenia bolo, aby bolo porušovanie domového poriadku, ktorý si schvália vlastníci na schôdzi alebo zhromaždení nadpolovičnou väčšinou hlasov sankčne vymožiteľné. § 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa tak dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„Domovým poriadkom sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.“

Okrem tohto doplnenia bol zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov doplnený o ďalšie body, ktoré si môžete prečítať vo finálne schválenom znení novely zákona č. 182/1993 . z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov z 5. decembra 2019, po kliknutí na nižšie uvedené tlačidlo.

Sumár bodov prijatých novelou:

 • legálna definícia domového poriadku
 • pristúpenie k domovému poriadku prijatého vlastníkmi rovnakým spôsobom ako k zmluve o výkone správy a zmluve o spoločenstve
 • rozhodovanie o domovom poriadku nadpolovičnou väčšinou vlastníkov
 • nahradenie limitu výšky nedoplatku 500 eur na zverejnenie dlžníka trojnásobkom výšky preddavku
 • nahradenie štvrtiny vlastníkov skupinou vlastníkov, ktorí majú aspoň štvrtinu hlasov
 • vypustenie potreby súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona v spoločných častiach bytového domu
 • určenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome za vlastníkov budovy na účely osobitných predpisov

Domový poriadok z dielne Združenia pre lepšiu správu bytových domov, ktorého súčasťou je aj návod ako sankcie za nedodržiavanie tohto poriadku vymáhať, si môžete zakúpiť na tomto ODKAZE.

4 komentáre

 1. Gratulujem k úspechu a úprimne ďakujem za toto veľmi osožné ustanovenie zákona, nápomocné všetkým obyvateľom bytového domu, bez zaväzujúcich pravidiel sa nám ozaj ťažko postupovalo.

 2. K problematike zdvíhacích zariadení sa pozabudlo na fakt požiarnej bezpečnosti bytového domu, kde namiesto hľadania bezbarierového bývania sa namontuje na staré schodisko zariadenie, ktoré zužuje často už i tak úzke únikové cesty v starších bytových domoch. Problém únikových priestorov je zjavný aj pri nešťastí v Prešove kde zle odvetrané únikove schodisko „zmizlo“. To že o „zdvíhacie zariadenie“ upevnene o zabradlie služiace na prekonanie schodišťa je možnym zdrojom urazu je i realna skusenosť kde pri nepozornosti pride k zakopnutiu, o zastaveni „stoličky“ priamo na schodišti ani nevraviac (realne ukončenie kolajnice priamo na schodisku). Nastava tu potom i otazka lobizmu dodavatelskych firiem na dobry zarobok z dotacii bez ohladu obmedzenia a zdravia ostatných spoluvlastníkov zariadením určeným do rodinných domov. Inou vecou je strašiak architektonickeho stvarnenia fasady nielen „satelitmi“ ale i stavebnými výťahmi k jednotlivým balkónom. To že nejaký uvedomelý architekt vytvoril genialny napad urobiť výťah v domoch s výťahom a zastávkou v medziposchodí je mi stále záhadou, či je úspora na počte dverí namieste…

 3. kto je povinný pripomienkovať alebo právne odkontrolovať ešte pred schválením návrh domového poriadku ak obsahuje bludy tipu : vlastník sa nesmie v spoločných priestoroch hádať so susedmi lebo zaplatí pokutu 30€, po 22.00 hod. je vlastník povinný v prípade návštevy kontaktovať zodpovednú osobu aby vpustila do domu vami pozvanú návštevu pričom sama zodpovedná osoba zhodnotí či vami pozvanú návštevu do domu vpustí , ak si vlastník bytu neoznačí menom dvere bytu a schránku dostane pokutu 30€ a.t.ď ?

  1. Jedine vlastníci si určujú pravidlá. Keďže sa o domovom poriadku rozhoduje na schôdzi nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov, je len malý predpoklad, že by sa do domového poriadku dostali nezmysly.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy