V Košiciach sme dňa 5. marca zorganizovali odborný seminár zameraný na zvýšenie efektivity fungovania mestských podnikov, miest a obcí vo vzťahu k vlastníkom bytov a nebytových priestorov a nájomcom. 28 účastníkov diskutovalo o praktických riešeniach otázok samosprávy a odnieslo si tak mnoho nových informácií potrebných pre správne fungovanie bytových podnikov, miest a obcí.

Účastníci nášho odborného semináru mali taktiež možnosť klásť prednášajúcim otázky, ktoré sa ich bytostne dotýkajú a na ktoré doposiaľ nepoznali správnu odpoveď. Tú správnu a hlavne fundovanú odpoveď im poskytli všetci prednášajúci, ktorí sa veľmi radi zhostili úlohy radcov a vo veľmi živej diskusii po každej prednáške s radosťou poradili každému, kto ich radu potreboval. Všetci účastníci nášho semináru odchádzali plní vedomostí a nových poznatkov.

Časť programu bola vyhradená fenoménu neplatenia miestnych daní a nájomného, čo je spoločnou témou ako pre mestá a obce, tak aj pre správcov bytových domov. Existujú však možnosti ako tieto problémy eliminovať.

Do programu boli zaradené témy zamerané na

  • najefektívnejšie možnosti zabezpečenia a vymoženia nájomného
  • vypratanie nehnuteľností
  • riešenia negatívnych dopadov osobných bankrotov na práva a povinnosti
  • efektívne procese vymáhania miestnych daní
  • znižovanie zadĺženosti prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu
  • nové povinnosti správcov v kontexte novely bytového zákona

REGISTRÁCIA NA SEMINÁR V BRATISLAVE