Blogy a články

Osie hniezdo na fasáde domu, k obstarávaniu služieb správcom domu a k možnosti zľavy z platby za správu

27. 06. 2022 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

V bežnom živote vlastníkov v bytovom dome sa objavujú rôzne milé, ale aj nemilé prekvapenia. Dôvodom sú hlavne povahy vlastníkov, teda ľudský faktor, ktorý dokáže potešiť, ale aj znepríjemniť deň. Okrem toho sa ale objavujú v bytových domoch zvierací miláčikovia, niekedy aj exotického druhu a nebude zrejme prekvapením, ak spomeniem včely alebo osy.

Bežným druhom včiel je už dnes tzv. mestský “druh” vyšľachtený tak, aby neštípal. Opakom sú ale osy, ktoré vedia značne znepríjemniť život obyvateľom domu. V prípade ak si vytvoria hniezdo na fasáde, pod strechou alebo v praskline, vzniká otázka, či je to len problém vlastníka, vlastníkov alebo aj správcu? Argumentom pre zásah správcu domu v takomto prípade je najmä fakt, že sa problém týka spoločnej časti domu alebo spoločného zariadenia. Ak by nešlo o problém v tomto kontexte, je len na ochote správcu, či vlastníkom problém pomôže vyriešiť.

Jeden prípad sa odohral napr. v auguste 2014 v bytovom dome v Dunajskej Strede. Konkrétne sa pri oknách jednej z vlastníčok do vetracieho otvoru nasťahovali osy. Vlastníčka bytu, ktorá bola na ne ešte aj alergická, sa u zástupcu vlastníkov domáhala odstránenia hmyzu a svoju žiadosť urgovala štyrikrát. Správca však odstránenie zabezpečil až 7. novembra 2014. Dovtedy, celkovo počas štyroch mesiacov, bola vlastníčka podľa jej slov ohrozená na živote, zdraví a obmedzená v užívaní bytu, a preto požiadala správcu bytového domu o zníženie platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv o 20 EUR mesačne (celkovo teda o 80 EUR) ako zohľadnenie jej útrap a problémov s užívaním bytu.

Vlastníčka najskôr žiadala zníženie sadzby za užívanie bytu, čo však nebolo možné, keďže nie je nájomníčkou, ale vlastníčkou bytu. Následne žiadala správcu o zníženie príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv. Ten je však vlastníctvom vlastníkov bytov, nie správcu domu. Keďže sa problém dotiahol až na pôdu súdu, správca  v reakcii na žalobu uviedol, že písomnú žiadanku o odstránenie dostal od zástupcu vlastníkov bytov až 18. septembra 2014 a 23. septembra 2014 objednal vykonávateľa deratizačných prác. Ten však nevedel tieto práce vykonať, takže hniezdo nakoniec odstránili zamestnanci správcu a to 13. novembra 2014, čo bolo najrýchlejšie ako vedeli. Tým v podstate správca splnil žiadosť vlastníčky. Avšak nie nad rámec svojich povinností?

Keďže “vonkajší múr” je spoločnou časťou bytového domu, ktorého údržba, oprava resp. zabezpečovanie týchto činností je úlohou správcu bytového domu, tak by malo byť jasné, že existenciu včelieho alebo osieho hniezda na obvodom múre (v bývalom vetracom otvore) nemožno považovať za riadny stav tohto múru. Zostáva už len zodpovedať otázku, do akej miery sa táto povinnosť týka správcu domu?

2 komentáre

  1. Dobrý príklad ako uplatňovať voči správcovi sankciu na zníženie alebo nulového poplatku za výkon správy ak si neplní povinnosti nielen ako je taxatívne uvedené v BZ ale v časti keď správca má vykonávať svoje činnosti s odbornou starostlivosťou v zmysle §8b,odst. a)

    1. Dobrý deň, práveže o tomto predsa ten článok nie je…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy