Povinnosť uvádzať konečného užívateľa výhod v Obchodnom registri sa od 1. novembra 2018 týka veľkého množstva právnických osôb vykonávajúcich svoju činnosť na území Slovenska. Táto povinnosť bola zavedená zákonom č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 297/2008 Z. z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „ZoLPTČ“) a okrem iného priniesla aj mnoho náročných právnych otázok a to najmä vo vzťahu k povinnosti uvádzania konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

Účelom tejto v podstate „novej“ povinnosti je primárne odhaľovanie a obmedzenie pohybu finančných prostriedkov a iných aktív zameraných na podporu a financovanie teroristických činov, čomu má dopomôcť s tým súvisiaca identifikácia osoby, ktorá má z podnikania spoločnosti najväčší prospech, tzv. „konečného užívateľa výhod“, aby bolo jednoduchšie určiť túto osobu v prípade, ak by sa medzi povinnou osobou a ďalšou osobou vyskytli akékoľvek „pochybné“ obchody v hotovosti.