Každý bytový dom by si mal určiť vzájomné práva a povinnosti vlastným domovým poriadkom. Samozrejme existuje mnoho vzorových domových poriadkov voľne prístupných na internete, avšak cieľom nášho Združenia je napasovať domový poriadok vám a vašim bytovým domom na mieru.

Určite ste sa už za obdobie, ktoré pôsobíte v tejto sfére stretli aj s netradičnými problémami vlastníkov bytov, ktoré vo svojej podstate neboli v domovom poriadku obsiahnuté, a teda sa mohli zdať neriešiteľné či z legislatívnej stránky neuchopiteľné. Preto sme sa rozhodli pre vás vytvoriť vzorový domový poriadok, na ktorého tvorbe sa môžete podieľať aj vy.

Zažili ste už situácie, kedy ste nevedeli vlastníkom bytov ponúknuť riešenie?

Máte námety, ktoré by sme pri tvorbe domového poriadku nemali opomenúť?

Existuje mnoho situácií, na ktoré domové poriadky jednoducho nemyslia. Preto vás touto cestou vyzývame aby ste sa s nami spolupodieľali na tvorbe domového poriadku, ktorý bude slúžiť nielen vlastníkom bytov, ale predovšetkým vám pomôže v ľahšej správe bytových domov.

Zapojte sa prostredníctvom pridania komentáru pod článok alebo nám pošlite podnet na e-mail: sprava@lepsiasprava.sk a buďte súčasťou tvorby lepšieho a pokojnejšieho bývania!