Blogy a články

Teplo s nekorektnými pravidlami

02. 07. 2019 - Miroslav Kantner

Dlhodobo sa ukazuje, že významná časť vlastníkov nerozumie príliš komplikovaným podmienkam dodávky tepla do bytových domov. Tento stav je ešte vypuklejší v okamihu, keď k týmto podmienkam pripojíme pravidlá rozpočítavania nákladov za teplo medzi jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Tu už vchádzame do problematiky, ktorá je v niektorých aspektoch ťažšie pochopiteľná nielen vlastníkom – kde by sa to aj dalo očakávať – ale aj správcom. O tomto som sa ako prezident Asociácie vlastníkov bytov (AVB) viacnásobne presvedčil pri riešení problémov vlastníkov v tejto oblasti a v neposlednom rade aj počas prednášok správcom a spoločenstvám vlastníkov. Musím priznať, že toto zistenie ma skutočne nemilo prekvapilo a prekvapuje dodnes.

Pravidlá rozpočítavania nákladov na teplo a teplú vodu od 1. januára 2017 určuje vyhláška Ministerstva hospodárstva č. 240/2016 Z. z. Ide o právnu normu, na znenie ktorej som doteraz nezachytil jediné pochvalné slovo. Naopak, vyhláška je kritizovaná zo všetkých strán a i naša Asociácia sa na základe bohatých skúseností k dlhému zoznamu kritikov tejto vyhlášky bez najmenšieho zaváhania pripája.

Dlhodobo medializujeme vysoký počet nejasných a nepochopiteľných ustanovení vyhlášky. Ministerstvo, ktoré pri pomyselnej „kolíske” vyhlášky vystriedalo ÚRSO, si počas jej prípravy prizvalo na pomoc odborníkov s dlhoročnou praxou. S napätím sa preto čakalo na zapracovanie množstva pripomienok, no na všeobecné zdesenie sa v konečnej verzii vyhlášky objavilo len ich torzo. Vyhláška zatiaľ zostáva bez najmenšej úpravy platná v pôvodnom znení, hoci prakticky všetky zainteresované strany volajú po okamžitej zmene.

1 komentár

  1. Poznámka PT: Autor neuvádza premenné, ktoré v realite výrazne vstupujú do miery spotreby. Napr.:
    1. Rôzne nastavené – príp. nefunkčné termostat. ventily na radiátoroch (prekurovanie, resp. šetrenie)
    2. Dokurovanie iným zdrojom – len tam a vtedy, keď užívateľ potrebuje
    3. Celodenné vetranie …
    4. Miera užívania bytu, orientácia – vystavenie slnku, vetru, či tieňu … (… koeficienty polohy …)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať