Blogy a články

Účtovná závierka spoločenstva vlastníkov bytov a neb. priestorov bude od roku 2022 verejná

04. 01. 2022 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

Vedenie účtovníctva spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej ako SVBaNP“) nie je až tak komplikovanou témou, no napriek tomu jej nerozumie vysoký počet ako správcov, tak aj SVBaNP. Napriek tomu, že ide o právnickú osobu, tak nie vždy je nevyhnutné viesť účtovníctvo. Dôvodom je hlavne skutočnosť, že účtovníctvo sa vedie v prípade, ak má právnická osoba vlastný majetok, čomu vo väčšine prípadov SVBaNP tak nie je. V prípade, ak sa netvorí majetok SVBaNP napr. prostredníctvom platby za správu, tak sa len evidujú platby vlastníkov alebo možné nedoplatky. Do majetku SVBaNP však majetok vlastníkov nepatrí a preto sa len eviduje. Akým spôsobom sa počas roka riešia platobné práva a povinnosti vlastníkov a tretích osôb, je predmetom ročného vyúčtovania.

Rovnaký princíp platí aj pre daňové priznanie, ktoré si mnohé SVBaNP zamieňajú s Oznámením o zrážkovej dani, ktoré nie je daňovým priznaním. Ak je tvorený majetok SVBaNP, tak je predmetom daňového priznania, avšak v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je od dane oslobodený, takže bude daňové priznanie nulové. Podané však byť musí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy