Blogy a články

V júni sa uskutočnilo zasadnutie členov predstavenstva ZLSBD

10. 07. 2020 - Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

V stredu 3. júna 2020 sa v Novom Meste nad Váhom konalo zasadnutie členov predstavenstva Združenia pre lepšiu správu bytových domov. Sme veľmi radi, že sa ho zúčastnili všetci piati členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva a zároveň predseda Združenia JUDr. Mgr. Marek Perdík, Ing. Otília Leskovská, Ing. Miloslav Frečka, Ing. Maroš ČulákMiroslav Kantner.

Zasadnutie predstavenstva, na ktorom sa otvorilo mnoho otázok o ďalšom smerovaní Združenia prebiehalo v príjemnej atmosfére plnej podnetných návrhov na ďalšie smerovanie ZLSBD.

Podľa jednotlivých bodov programu sa preberali mnohé témy medzi ktoré okrem iného patril aj záujem ZLSBD na tvorbe nového právneho predpisu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý v súčasnosti obsahuje až vyše 85 téz a ktoré spracovalo legislatívne kolégium ZLSBD, zloženého nielen z odborníkov a právnikov, ale aj samotných správcov či predsedov SVBaNP priamo z praxe.

Diskutovalo sa aj o výsledkoch rokovaní, ktoré sme počas posledných mesiacov absolvovali s predstaviteľmi a zástupcami rôznych verejných a štátnych inštitúcií.  Na Ministerstve financií SR sme otvorili mnohé problematické a dlhodobo zanedbávané témy vo vzťahu k bytovému fondu a bytovému zákonu ako takému. Sme radi, že sa nám podarilo otvoriť priestor na novú podnetnú odbornú diskusiu, do ktorej nás samotné Ministerstvo financií SR prizvalo.

Na zasadnutí predstavenstva sme prebrali aj spoluprácu so Štátnym fondom rozvoja bývania, na základe predošlého stretnutia s novým generálnym riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania Ing. Jurajom Kvetkom, PhD., na ktorom sme tiež otvorili mnohé problematické otázky vo vzťahu čerpania úverov zo ŠFRB a rovnako otázku vzájomnej podpory v činnostiach v oblasti správy bytového fondu.

Na základe nášho podnetu, ktorý sme zaslali Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vo vzťahu k povinnej aktivácie elektronických schránok pre predsedov SVBaNP, ktoré sú spojené s mnohými problémami, na ktoré sa pri zavádzaní tejto povinnosti nemyslelo, nás pozvali do odbornej diskusie spoločnej s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby. Výsledkom tohto rokovania bol odklad povinnej aktivácie el. schránok z 1. júna 2020 na 1. novembra 2020.

Rovnako sa otvorila otázka budúcej spolupráce ZLSBD s organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti výkonu správy v Českej republike, ale aj možnosť oslovenia k spolupráci iných štátov nie len v Európskej únií.

Medzi ďalšie najbližšie záujmy ZLSBD bude patriť aj rozširovanie zvýhodnených finančných podmienok v oblasti dodávky energií a iných plnení do bytových domov v správe členov ZLSBD.

Okrem vyššie uvedených otázok sa na stretnutí predstavenstva venovala pozornosť aj otázkam ďalšieho smerovania Združenia a otázke nových marketingových stratégií, o ktorých vás budeme priebežne pri ich zavádzaní do praxe informovať.

Sme radi, že sa členovia predstavenstva stretli v plnom zložení a ďakujeme im za podnetnú debatu k ďalšiemu smerovaniu Združenia pre lepšiu správu bytových domov.

3 komentáre

  1. Odklad povinnej aktivácie el. schránok problémy pre SVB a NP nevyrieši. Navrhla by som úplne zrušiť túto povinnosť pre SVB a NP.

  2. K bodu cislo 5 – zvysenie clenskeho poplatku na 0,15Eur/byt/mesiac platneho od 1 augusta 2020.
    Plati to len pre novych clenov ZLSBD alebo sa dana zmena vysky prispevku prejavi v auguste aj pre existujucich clenov?

    1. Dobrý deň, bude to platiť pre všetkých, avšak pre už existujúcich členov sa prejaví pri fakturácií členského príspevku na nasledujúcich 12 mesiacov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy