Blogy a články

Verejná diskusia s obyvateľmi Petržalky o právach a kvalite bývania v bytových domoch

26. 09. 2019 - Mgr. Nina Sovič

Činnosť Združenia pre lepšiu správu bytových domov je v prvom rade zameraná na edukáciu a pomoc správcom a predsedom spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Uvedomujeme si však, že ich činnosť spočíva konať „v mene a na účet“ vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí až dve tretiny svojho dňa trávia v priestoroch bytového domu. Každý bytový dom má svoje interné problémy, susedské spory, pravidlá spolužitia, ale aj zákonné pravidlá napr. v oblasti bezpečnosti a zdravia, ktoré sú vlastníkmi výrazne podceňované. Vlastníkom chýba osveta a povedomie o tom ako môžu svoj život v bytovom dome skvalitniť. To bolo jedným z hlavných dôvodov, prečo sme sa rozhodli v septembri zorganizovať Verejnú diskusiu práve s obyvateľmi bytových domov, a pomôcť tým aktívne riešiť ich problémy spojené s bývaním v bytových domoch.

Verejná diskusia sa konala v pondelok 23. septembra v Dome kultúry Zrkadlový háj v bratislavskej Petržalke. Záštitu nad diskusiou prevzal starosta MČ Petržalka Ing. Ján Hrčka, ktorý sa diskusie s obyvateľmi aj osobne zúčastnil a do diskusie prispel aktuálnymi pálčivými témami a problémami, ktoré sa priamo týkajú práve obyvateľov bytových domov v Petržalke.

Diskusie sa zúčastnilo vyše 50 vlastníkov ale aj predsedov, či zástupcov vlastníkov bytov. Počas priebehu odznelo mnoho zaujímavých tém, ktoré medzi účastníkmi vzbudili živú diskusiu a debatu s odborníkmi.

Začali sme s diskusiou na vždy aktuálnu tému ceny energií, a to otázkou ako možno platiť za teplo a energie menej a spravodlivejšie. Diskusiu moderoval predseda Zruženia JUDr. Mgr. Marek Perdík a spolu s účastníkmi, Miroslavom Kantnerom z Asociácie vlastníkov bytov a Ing. Ondrejom Pavlanským, predsedom spoločenstva vlastníkov bytov a NP, ktorý vo svojom bytovom dome spolu s ostatnými vlastníkmi využíva obnoviteľné zdroje energie a tak znižuje náklady na prevádzku celému bytovému domu.

Ďalšou doslova pálčivou témou bola požiarna bezpečnosť v bytovom dome. Plukovník Mgr. Marián Bugár ako veliteľ Hasičského a záchranného zboru hlavného mesta Bratislavy spolu s požiarnou techničkou a zároveň správkyňou zo spoločnosti Heura services, s.r.o. Julianou Michaláčovou v diskusii poukázali na najväčšie problémy a riziká vo vzťahu k požiarnej bezpečnosti. Čo obnáša protipožiarna prevencia a ako sa zachovať ak už v bytovom dome horí? Nielen na tieto otázky dostalo plénum obsiahle a možno až prekvapivé odpovede. Téme sa venujeme aj v podobe seriálu v našom časopise Zlepšovák

A čo tematika odpadového hospodárstva? Vedeli ste, že aj na sídlisku sa dá kompostovať a takým spôsobom znížiť náklady na likvidáciu odpadu a pomôcť sebe, svojmu okoliu a v neposlednom rade životnému prostrediu? Až polovica odpadu, ktorý tvoríme je biologicky rozložiteľný a predstavuje tak nie odpad, ale skôr ďalší zdroj. K tejto téme sa vyjadrili odborníci na odpadové hospodárstvo RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA zo spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. a Ing. Timea Ubreži odborníčka na danú problematiku pôsobiaca aj v ZLSBD.

Dobré susedské vzťahy sú základom každého pokojného spolunažívania susedov v každom bytovom dome. Nie vždy sú však medziľudské vzťahy ideálne. Diskusiu na túto tému viedli Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička, mediátorka a odborníčka na tému susedských sporov zo ZLSBD spolu s Ing. Miloslavom Frečkom, ktorý je spoluzakladateľom ZLSBD a zároveň zástupcom vlastníkov v jeho bytovom dome. V búrlivej diskusii s účastníkmi obaja diskutujúci ponúkli možné riešenia zdanlivo nevyriešiteľných situácií. Vedeli ste, že aj domový poriadok môže byť právne vymožiteľný, že existujú aj iné cesty ako v bytovom dome vyriešiť susedské spory, a teda nielen zdĺhavou súdnou cestou? Počuli ste už o mediácií, ktorá je finančne aj časovo nenáročnejšia forma, ktorou sa dajú susedské spory vyriešiť?

Večer sme uzavreli poslednou témou, v ktorej starosta Petržalky Ing. Ján Hrčka predstavil publiku projekt novej parkovacej politiky v Petržalke, vyvolal diskusiu k téme možného odovzdávania vchodových čipov od bytových domov samospráve pre jednoduchšie doručovanie dôležitých oznámení a diskusiu sme uzavreli na tému výstavby nájomných bytov v Petržalke, ku ktorej prispel Ing. Miloš Hajdin z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Diskutované témy vzbudili v publiku veľký záujem, čo je možné súdiť aj na základe mnohých otázok a dotazov na diskutujúcich. Veríme, že sme zorganizovaním takéhoto podujatia poskytli obyvateľom bytových domom návod na to, ako sa dá v ich bytových domoch žiť lepšie a spokojnejšie a že si z diskusie s odborníkmi odniesli mnohé informácie, ktoré budú vedieť aplikovať aj v ich bytových domoch.

Táto verejná diskusia bola síce prvá ale určite nie posledná. Do jedného roku by sme radi usporiadali podobné diskusie aj v ostatných mestských častiach Bratislavy, pretože aj vlastníci bytov si zaslúžia byť informovaní a v obraze. Samozrejme nezabudneme ani na ostatné mestá na Slovensku.


1 komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy