Milana Holinďáka môžeme považovať za autora myšlienky poistenia bytových domov, ale aj celkovo poistných produktov v oblasti správy bytových domov. Aktuálne pôsobí v poisťovni PREMIUM Insurance Company Limited, čisto slovenskej poisťovni. O tom, prečo je to skôr výhodou sa dozviete v našom rozhodovre.

Dokonale rozumie trhu a vie čo správcovia a spoločenstvá vlastníkov potrebujú k tomu, by majetok vlastníkov, ale aj zodpovednosť správcu či predsedu SVB bola poistená správne čo do šírky, ale aj výšky.

Naša cesta k podpísaniu spoločnej dohody o spolupráci nebola zložitá a od prvého momentu sme ju brali ako spoločný „záväzok“ pre našich členov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov.

Rozhovor s Milanom Holinďákom si môžete pozrieť v našom youtubovom videu.