Pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov máme spracovanú VZOROVÚ ZMLUVU O SPOLOČENSTVE 2018 a STANOVY 2018 podľa aktuálne účinných právnych predpisov.

V zmluve je zahrnutá aj nová ochrana osobných údajom podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zahřňa tiež spracovanie načastejšie zabudnutých povinných aktualizácií dávno zastaralých zmlúv o spoločenstve.

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese info@lepšiaspráva.sk

Sme tu pre vás 🙂