Blogy a články

Začalo sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Metodický pokyn pre správcov a SVB s videomanuálom „ako na to“.

02. 06. 2020 - Marek Perdík, predseda ZLSBD

Sčítaním sa na Slovensku spravidla každých desať rokov zisťujú údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje zakaždým osobitný zákon. V roku 2019 bol prijatý zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých  zákonov. V zmysle § 2 zákona „sa sčítaním zisťujú údaje o a) obyvateľoch Slovenskej republiky a b) domoch a bytoch na území Slovenskej republiky“.

Do roku 2011 sa na Slovensku všetky sčítania obyvateľov, domov a bytov realizovali tradičným spôsobom, použitím papierových formulárov a s pomocou sčítacích komisárov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným sčítaním, ktoré sa bude realizovať kombinovanou metódou, kombináciou údajov z administratívnych zdrojov a iných zdrojov s údajmi od obyvateľov. Nazýva sa integrované sčítanie, lebo integruje rôzne zdroje tak, aby sa znížila administratívna záťaž obyvateľov a efektívne využili už existujúce zdroje.

Prihláste sa do svojho konta ako člen ZLSBD a stiahnite si:

 1. Metodický pokyn, ktorým sa ustanovuje postup osôb vykonávajúcich správu bytových domov pri zbere údajov o domoch a bytoch pre účely SODB v roku 2021

 2. Videomanuál o importe dát do systému portálu sčítania obyvateľov, domov a bytov

10 komentárov

 1. Pozdravujem všetkých,
  dnes mi prišiel mail s mestskej časti Karlova Ves v ktorom už pripojili exel tabuľku ktorú mám vyplniť. Z ich strany je tabuľka úplne prázdna a pritom musia mať mnohé informácie o jednotlivých domoch. Prednedávnom posielali všetkým vlastníkom daň z nehnuteľností. Je tam uvedené vlastníctvo, plocha čiže údaje ktoré sú im známe. Tak isto si myslím, že obec musí vedieť či je tam vodovod, plyn, kanalizácia …
  Pri novostavbách napríklad neviem povedať počet miestností v byte. Ešte z pasportizácie kúrenia viem koľko je tam radiátorov, ale môže ich byť viac v jednej miestnosti, alebo v niektorých vôbec.
  Zaujíma ma názor ostatných
  Peter Plávala

 2. Dobrý deň!
  Prosím o odpovedˇ, ako býude honorovaná nša práca pri sčítaní obyvateľstva ?

  1. Zo strany štátu kompenzácia nie je vykonávaná, nakoľko ide o povinnosti ukladané zákonom. Nič však nevylučuje, aby Vám možnú odmenu schválili vlastníci. Možno je to nepredstaviteľné, ale nie nereálne.

 3. Dobrý deň,
  Súhlasím s vsd@vsd.sk. Aj nám prišli v piatok požiadavky z MČ .
  Pokiaľ ma pamäť neklame tak aj na konferencii bolo zo strany Štatistického úradu prezentované , že budú požadovať len tie údaje ktoré štát, obec, VUC nemá v databázach a nakoniec fakt po nás chcú všetko…zaslané tabuľky sú úplne prázdne pritom väčšinu dát už majú zo sčítania 2011 , v katastri alebo obce pri určovaní výšky daní . Zisťovať dnes pri BD splachovací záchod a kúpeľňu???. Nemyslím že materiál nosnej konštrukcie a obnovy BD(najmä ak idu cez stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutia) sú údaje ktorými štát nedisponuje. Neostáva nám nič iné len sa dohodnúť s poskytovateľom softvéru ktorý využívame aby za odplatu tieto dáta spracoval do predlohy podľa požiadaviek, alebo na to vyčleniť zamestnanca na úkor jeho riadnych povinností.

  Marcel Takáč

 4. Dobrý deň!
  Mám rovnaké skúsenosti. To, že všetko majú obce vo svojich databáz je jasné. A kde je ta sľubovaná digitalizácia Slovensko.sk? Mňa najviac dojala kolónka „Zdroj energie používaný na vykurovanie“, kde v ponuke je všetko možné, len nie CZT. Čo my vieme, čo tam CZT spaľuje? Keď som sa pýtal na úrade, tak povedali, že tam uvádzajú plyn. Ja sa pozrel na web TEKO Košice a zistil, že z 82% pália čierne uhlie! Nie nadarmo sa hovorí, že štatistika je presný súčet nepresných čísel.
  Bohuslav Štolfa

 5. Dobrý deň,
  môže prosím združenie poskytnúť kontakty na osoby so štatistického úradu, ktoré boli na konferencii vo Vyhniach a sľúbili nám pomoc ak obce budú požadovať úplne všetky údaje ?
  Peter Plávala

  1. Ahoj Peter, bude ťa kontaktovať Nina, ale nemôžeme len tak zverejniť uvedené kontakty. Ďakujem

 6. Dobry den, na stranke scitanie.sk som nasla toto:
  Obec môže požiadať obyvateľa ospoluprácu na účel sčítania domov abytov, ak obec niektoré jednotlivé údaje odome alebo byte nevie dohľadať (napr. veľmi staré domy). Obyvateľ však nie je povinný obcou požadovaný údaj/údaje poskytnúť. Teda nie je povinný vypĺňať žiadne formuláre odome alebo byte, ato ani podľa § 3 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. oobecnom zriadení, ktorý ustanovuje povinnosti obyvateľa obce. Na základe vyššie citovaných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky azákona č. 223/2019 Z. zupozorňujemeobce, že nesmú prenášať svoju zákonnú povinnosť na svojich obyvateľov atým porušovať alebo obchádzať zákon č. 223/2019 Z. z. Vopačnom prípade sa dopúšťajú správneho deliktu podľa § 29 ods. 1 písm. i) zákona č. 223/2019 Z. z., ktorým je porušenie povinnosti podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona č. 223/2019 Z. z. Podľa § 30 ods. 2 písm. f) zákona č. 223/2019 Z. z. je úrad oprávnený za tento správny delikt uložiť obci pokutu od 250 eur do 20 000 eur.
  To znamena, ze na obyvatela to prenasat nesmu, ale na spravcov ano?
  Dakujem
  Miriam Kollarova

 7. Dnes intenzívne komunikujem s MČ Karlova Ves aj Devínska Nová Ves – naozaj je zarážajúce, že žiadajú údaje, ktoré jednoznačne majú v databáze a aj som ich na to upozornila – napr. neviem určiť počet izieb – nedisponujeme projektami domov a obvolávať vlastníkov a pýtať sa ich na počet izoeb mi príde max. nevhodné.
  Rovnako nebolo vysvetlené aký je pre účely týchto tabuliek rozdiel v podlahovej ploche a zastavanej ploche…
  Ďalší nezmysel je Zdroj energie používaný na vykurovanie – máme CZT a netuším akým médiom CZT zabezpečuje výrobu tepla – môže byť plyn + solár + elektrina alebo aj iné… a netuším, ktoré médium je nosné…
  Obnova – veď to všetko ide cez povolovania Stavebých úradov týchto MČ – keď máme nový dom v správe a chýbajú mi k nemu doklady tak fakt netuším kedy zatepľovali…
  joooj, celé zle

 8. Vzhľadom k tomu, že spravujem len 64 b.j. SVB Svornosť, Senec, nemám s vypĺňaním tabuliek žiadny problém.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy