Top ponuky od našich partnerov

TOP ponuky

Bezplatné pripoistenie bytového domu All risk až do výšky 10.000,- EUR

Pokiaľ ste sa rozhodli svojím kliknutím navštíviť túto podstránku, ste tu správne a nie je vám ľahostajný bytový dom a celková ochrana spoločného…

Dezinfekcia vírusov a umytie fasády ako dve služby v jednom pre členov ZLSBD

Čistenie fasád bytových domov Naše služby sú určené bytovým družstvám, správcom v spoločenstvám vlastníkov bytových domov. Špecializujeme sa na čistenie…

Právne „upratovanie“ pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Spoločenstvám vlastníkov dáme do poriadku právne vzťahy v bytovom dome. Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB) nepredstavujú…

Kompletná likvidácia SVB po NOVOM len za 1150 eur

Proces likvidácie spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov nie je jednoduchý. Likvidáciu musí vykonávať skúsený správca konkurznej podstaty.…

Ostatné ponuky

Chcete sa stať naším partnerom?    Viac nezobrazovať
    Lepšie správy