Kódex ochrany OÚ

Kódex ochrany OÚ

V súlade s čl. 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a § 85 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) sme ako združenie zastupujúce kategóriu správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov vypracovali a prijali kódex správania ochrany osobných údajov pre správcov a spoločenstvá (ďalej len „kódex“).

Vyhlasujeme, že kódex je v súlade s ustanoveniami nariadenia a zákona a jeho základným účelom je prispieť k správnemu uplatňovaniu nariadenia a zákona, zohľadňujúc pri tom špecifickú právnu reguláciu vyplývajúcu najmä zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov.

Kódex sa vzťahuje na tých správcov a spoločenstvá, ktorí sa rozhodli k nemu pristúpiť a Združenie v tejto časti vlastného webu vedie zoznam všetkých pristupujúcich subjektov. Pre členov Združenia je možnosť pristúpenia ku kódexu bezplatná.

Prijatý Kódex správania je možné schváliť Úradom na ochranu osobných údajov. Aktuálne je kódex správania nášho združenia predmetom schvaľovania na Úrade na ochranu osobných údajov, no pristúpiť k nemu je možné už dnes.

Zoznam subjektov, ktorí pristúpili ku Kódexu správania

 1. Spoločenstvo vlastníkov bytov „SNP 5“, SNP 929/5, 927 01 Šaľa
 2. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov CENTRÁL, Krížna 4927/60, 821 08 Bratislava
 3. Ventana Myjava, s.r.o., Pakanská 1136/12, 907 01 Myjava
 4. Qualita, s.r.o., Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur
 5. Qualita správa bytov, s.r.o., Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur
 6. SVBaNP STODOLU II.162, Ulica A. Stodolu 162/12, 971 01 Prievidza
 7. Spoločenstvo domu Bullova 1, 3, Bullova 1170/3, 841 01 Bratislava
 8. SVBaNP „DÚHA“, M. R. Štefánika 820/26, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 9. SVB Bratislavská 53/31, Bratislavská 31/53, 900 21 Svätý Jur
 10. GIRATHERM, s. r. o., Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
 11. Spoločenstvo Janigova 5 a 7, Janigova 1323/7, 040 23 Košice
 12. DomaPro Správcovská, s.r.o., Šimonovianska 60/111, 958 03 Partizánske
 13. Spoločenstvo „100“ Ľuda Zúbka 1,3,5,7, Ľuda Zúbka 1192/3, 841 01 Bratislava
 14. Nový dom, s.r.o., Pod Hájom 4254/210, 018 41 Dubnica nad Váhom
 15. CENTRUM BYT spol. s r.o., Pečnianska 29, 851 01 Bratislava
 16. FĽUDER, spoločenstvo vlastníkov bytov a NP, Štúrovo nábrežie 2365/13, 052 05 Spišská Nová Ves
 17. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Racio blok 546“, Budovateľská 546, 927 01 Šaľa
 18. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Hlavná 3“, Hlavná 3/9, 927 01 Šaľa
 19. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Pázmaňa 59“, P. Pázmaňa 59/16, 927 01 Šaľa
 20. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „TRIKOTA“, Sládkovičova 1279/1, 927 01 Šaľa
 21. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „8. mája 908“, 8. mája 908, 927 01 Šaľa
 22. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Budovateľská 544“, Budovateľská 544/22, 927 01 Šaľa
 23. Spoločenstvo vlastníkov bytov Novomestská 315, Hurbanova 12-15, Dominika Štubňu 6-8 315, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 24. SVB „Puškinova 1“, Ul. Puškinova 1, 036 01 Martin
 25. Spoločenstvo bytového domu Oravské Veselé 337, Oravské Veselé 337, 029 62 Oravské Veselé
 26. Spoločenstvo vlastníkov bytov Belanská 577, Belanská štvrť 577, 033 01 Liptovský Hrádok
 27. Spoločenstvo vlastníkov bytov Bezručova 994, Bezručova 994, 90031 Stupava

Ak chcete ku kódexu pristúpiť, zadajte svoju e-mailovú adresu a budeme vás kontaktovať.

  V prípade záujmu o pristúpenie ku kódexu, zadajte svoj email.


  Viac nezobrazovať
  Lepšie správy