Pýtajte sa diskutujúcich vopred a získajte tak efektívnejšiu odpoveď 

 

Položte otázku, ktorá má byť zodpovedaná v konkrétnom diskusnom fóre na V. kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2020. Účastník diskusie touto formou získa dostatok času na prípravu odpovede a otázku bude možné zodpovedať priamo na mieste.

Uvádzajte prosím aj názov diskusného fóra, prípadne konkrétneho adresáta položenej otázky.

Ďakujeme a tešíme sa vás na kongrese 🙂

    Napíšte nám
    Viac nezobrazovať
    Lepšie správy