Pýtajte sa diskutujúcich vopred a získajte tak relevantnejšiu odpoveď

 

Položte otázku, ktorá má byť zodpovedaná v konkrétnom diskusnom fóre na III. Interaktívnom kongrese Lepšia správa 2019. Účastník diskusie touto formou získa dostatok času na prípravu odpovede a otázku bude možné zodpovedať priamo na mieste.

Uvádzajte prosím aj názov diskusného fóra, prípadne konkrétneho adresáta položenej otáázky.

Ďakujeme a tešíme sa Vás na kongrese 🙂

Napíšte nám
Viac nezobrazovať