Software pri výkone správy

ANASOFT APR, s.r.o.

Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava


e-mail: jozef.turoci@anasoft.com
tel: 0905 521841 tel: 02/3223 4111
www.anasoft.sk

ŠTOLC CAD-Software

Ing. Miroslav Štolc
Kukučínova 19
927 00  Šaľa


e-mail: info@easysvb.sk
tel:0904 454 744
www.easysvb.sk

ACREA s.r.o.

Tvorba digitálnych dvojičiek budov a bytových domov
Tomášikova 19
Bratislava 821 02
Slovensko


e-mail: acrea@acreatelier.com
tel:  +421 911 361 953
tel: +421 903 361 953
www.acreatelier.com

ANTIK Telecom s.r.o.

Internet, televízia, smart technológie
Čárskeho 10, 040 01 Košice


tel. č.: 055 – 30 12345
www.antik.sk

Viac nezobrazovať
Lepšie správy