Software pri výkone správy

resitech s. r. o.

Jednoduché a rýchle prepojenie medzi správcom a obyvateľmi BD s možnosťou obojstrannej komunikácie. Elektronické hlasovanie, oznamy, ankety, zvolávanie schôdzí pridávanie dokumentov…

Ing. Tomáš Paciga – konateľ


e-mail: paciga@resitech.sk 
tel: 0907 120 539

www.resitech.sk

ANASOFT APR, s.r.o.

Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava


e-mail: jozef.turoci@anasoft.com
tel: 0905 521841 tel: 02/3223 4111
www.anasoft.sk

ŠTOLC CAD-Software

Ing. Miroslav Štolc
Kukučínova 19
927 00  Šaľa


e-mail: info@easysvb.sk
tel:0904 454 744
www.easysvb.sk

Viac nezobrazovať
Lepšie správy