Seminár o lepšej správe bytového domu v Bratislave

Bezplatné „Semináre o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov všeobecne. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

15. apríla 2019, 15:00 – 19:00 hod.
Bowling National Centrum, Turbínova 1, Bratislava

Pozvánka (pdf)

CIEĽOM SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • dôvodoch vzniku združenia a jeho účele
 • hlasovaní na zhromaždení/schôdzi vlastníkov
 • vymáhaní nedoplatkov moderným spôsobom
 • možnostiach komplexného poistenia nielen bytového domu
 • manuále ochrany osobných údajov

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

15:00 – 15:15
Predstavenie Združenia pre lepšiu správu bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

15:15 – 15:45
Nové podmienky hlasovania vlastníkov bytov a neb. priestorov platné od 1.11.2018
Zmeny v spôsobe hlasovania, ktoré primiesila novela č. 283/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Ing. Otília Leskovská, www.svb.sk

15:45 – 16:15
Exkluzívne poistné podmienky bytových domov pre správcov s spoločenstvá vlastníkov
Ako sa správne orientovať na poistnom trhu, rady a tipy k poistným zmluvám, odpovede na likvidácie poistných škôd v bytovom dome a prečo je dôležitý správny výber finančného sprostredkovateľa.
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o./člen siete INSIA SK s.r.o.

16:15 – 16:45
Konečné efektívne riešenie nedoplatkov od vlastníkov v zmysle novely bytového zákona č. 63/2019 Z. z.
Prečo je zbytočné žalovať pohľadávky na súde? Ako znížiť zadlženosť bytového domu komplexne? Ako najrýchlejšie vymôcť dlh?
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

16:45 – 17:00 Prestávka (káva, čaj) 

17:00 – 17:30
Zdravá vnútorná klíma v bytových priestoroch. Vnútorné zateplenie alebo povrchová úprava?
Kedy si vybrať vnútorné zateplenie bytov, jednoducho si môžete odstrániť studené plochy, znížiť kondenzáciu vlhkosti na povrchu a tým odstrániť plesne v domácnosti.
Mgr. Michal Wolf, Skamol Eastern Europe

17:30 – 18:00
Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?
Dobre pripravená obnova prebehne hladko a prinesie vlastníkom úsporu energií, ako aj modernizáciu vybavenia domu. Prevedieme vás týmto procesom od tvorby projektovej dokumentácie, cez žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania po samotnú realizáciu.
Ing. Igor Krajčovič, Rehau, s.r.o.

18:00 – 18:30
Meranie a rozpočítanie energií
Elektronické spracovanie dát a častejšie informácie o spotrebe vody a tepla – výhody pre správcu a vlastníkov bytov.
Adriana Michaličková, ista Slovakia, s.r.o.

18:30 – 18:45
Praktický manuál ochrany osobných údajov vo výkone správy bytových domov
Kódex správania Združenia pre lepšiu správu bytových domov, spracovanie údajov na zákonnom základe, posúdenie vplyvu na ochranu os. údajov, je nutné určiť zodpovednú osobu?, záznam o spracovateľských operáciách.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

18:45 – 19:00
Legislatívny zámer celoživotného vzdelávania správcov a predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov
Najväčším bohatstvom človeka je vzdelanie. Naše združenie prichádza s návrhom povinného stáleho vzdelávania predsedov zo zákona. Príďte si vypočuť čo vás čaká v budúcnosti. 
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

19:00
Záver a diskusia na tému zriadenia komory správcov

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Ing. Otília Leskovská
Ing. Igor Krajčovič
Mgr. Michal Wolf
Adriana Michaličková
Daniel Ferdinandy

Rezervácia seminára v Bratislave

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za registráciu na seminár. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 15.04.2019 15:00 15.04.2019 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu v Bratislave 120


Viac nezobrazovať