Seminár o lepšej správe bytového domu v Lučenci

Bezplatné „Semináre o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov všeobecne. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

14. november 2018, 15:00 – 19:00 hod.
Hotel Clavis,  Jókaiho 124/22, 984 01 Lučenec

Pozvánka (pdf)

CIEĽOM SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • dôvodoch vzniku združenia a jeho účele
 • problémoch výkonu prenesených činností na mandatára
 • vymáhaní nedoplatkov moderným spôsobom
 • možnostiach komplexného poistenia nielen bytového domu
 • pripravovanej novele katastrálneho zákona a jej dopadoch na správu bytového domu

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

15:00 – 15:15
Predstavenie Združenia pre lepšiu správu bytových domov.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:15 – 15:40
Problémy výkonu prenesených činností na mandatára pri správe bytového fondu
Podstata mandátnej zmluvy, mylný prístup k jej plneniu zo strany spoločenstiev, vlastníkov aj správcov
Ing. Otília Leskovská, ZLSBD

15:40 – 16:05
Poistenie, ako komplexná služba. Nový pohľad na poistenie bytových domov
Ako sa správne orientovať na poistnom trhu, rady a tipy k poistným zmluvám, odpovede na likvidácie poistných škôd v bytovom dome a prečo je dôležitý správny výber finančného sprostredkovateľa.
Daniel Ferdinandy, špecialista na poistenie BD

16:05 – 16:35
Efektívne vymáhanie nedoplatkov formou outsourcingu. Zaužívané vs. moderné spôsoby vymáhania.
Prečo je zbytočné žalovať pohľadávky na súde? Ako znížiť zadlženosť bytového domu komplexne? Ako najrýchlejšie vymôcť dlh?
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

16:35 – 17:00
Rekofond financie na obnovu bytového domu
Spôsob financovania bytových domov úrokové sadzby.
Mgr. Ingrid Ruskova, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

17:00 – 17:15
Prestávka (káva, čaj) 

17:15 – 17:40
Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?
Bezproblémový priebeh výmeny vodovodných potrubí, plynu, vzduchotechniky, likvidácia azbestu. Pridajte sa k skupine viac ako 80 000 bytov, v ktorých sú použité systémy Rehau a buďte ďalším spokojným klientom.
Ing. Miroslav Tamaškovič, Rehau, s.r.o.

17:40 – 18:05
VETRANIE = ŽIVOT V ZDRAVÍ. LIMODOR.
„Králikárne“ dostávajú nový život na ďalších 30 rokov. Vieme prečo potrebujeme kontrolované vetranie už dnes? Peňaženky a zdravie majú dobrú správu. VEDIA.
Ing. Jozef Mihál, J.M.TRADE, spol. s r. o.

18:05 – 18:40
Pragmatické riešenia susedských vzťahov a konfliktov. Nariadenie predaja bytu. Mediácia.

Najčastejšie príčiny susedských konfliktov, konvenčné riešenia, žaloba z imisií, svojpomoc, ochrana poskytnutá obcou, podmienky nariadenia predaja bytu a možnosti riešenia sporov formou mediácie.
Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

18:40 – 19:00
Dopady nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR pre správcov bytových domov a SVB.
Kódex správania Združenia pre lepšiu správu bytových domov, spracovanie údajov na zákonnom základe, posúdenie vplyvu na ochranu os. údajov, je nutné určiť zodpovednú osobu?, záznam o spracovateľských operáciách.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

19:00
Záver a voľná diskusia

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Ing. Otília Leskovská
Mgr. Ingrid Ruskova
Ing. Miroslav Tamaškovič
Ing. Jozef Mihál
Daniel Ferdinandy

Rezervácia seminára v Lučenci

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOVĎakujeme za registráciu. Tešíme sa na stretnutie

Pridať do kalendára 14.11.2018 15:00 14.11.2018 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu v Lučenci 120