Seminár o lepšej správe bytového domu v Šali

Bezplatné „Semináre o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov všeobecne. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

20. február 2019, 15:00 – 19:00 hod.
Mestské kultúrne stredisko Šaľa, SNP 16, Šaľa (vchod B, 2.NP, č.d. 209)

Pozvánka (pdf)

CIEĽOM SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • dôvodoch vzniku združenia a jeho účele
 • hlasovaní na zhromaždení/schôdzi vlastníkov
 • vymáhaní nedoplatkov moderným spôsobom
 • možnostiach komplexného poistenia nielen bytového domu
 • manuále ochrany osobných údajov
 • riešeniach susedských vzťahov

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

15:00 – 15:15
Predstavenie Združenia pre lepšiu správu bytových domov.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

15:15 – 15:45
Nové podmienky hlasovania platné od 1.11.2018
Zmeny v spôsobe hlasovania, ktoré primiesila novela č. 283/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Ing. Otília Leskovská, www.svb.sk

15:45 – 16:15
Nové exkluzívne poistné podmienky bytových domov pre správcov s spoločenstvá vlastníkov
Ako sa správne orientovať na poistnom trhu, rady a tipy k poistným zmluvám, odpovede na likvidácie poistných škôd v bytovom dome a prečo je dôležitý správny výber finančného sprostredkovateľa.
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o./člen siete INSIA SK s.r.o.

16:15 – 16:45
Vnútorné zateplenie bytového domu
Kedy si vybrať vnútorné zateplenie bytov, jednoducho si môžete odstrániť studené plochy, znížiť kondenzáciu vlhkosti na povrchu a tým odstrániť plesne v domácnosti.
Mgr. Michal Wolf, Skamol Eastern Europe

16:45 – 17:00 Prestávka (káva, čaj) 

17:00 – 17:30
Konečné efektívne riešenie nedoplatkov od vlastníkov
Prečo je zbytočné žalovať pohľadávky na súde? Ako znížiť zadlženosť bytového domu komplexne? Ako najrýchlejšie vymôcť dlh?
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

17:30 – 18:00
Teplo s nekorektnými pravidlami
Miroslav Kantner, Asociácia vlastníkov bytov

18:00 – 18:30
Pragmatické riešenia susedských vzťahov a konfliktov. Nariadenie predaja bytu. Mediácia.

Najčastejšie príčiny susedských konfliktov, konvenčné riešenia, žaloba z imisií, svojpomoc, ochrana poskytnutá obcou, podmienky nariadenia predaja bytu a možnosti riešenia sporov formou mediácie.
Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

18:30 – 19:00
Praktický manuál ochrany osobných údajov vo výkone správy bytových domov
Kódex správania Združenia pre lepšiu správu bytových domov, spracovanie údajov na zákonnom základe, posúdenie vplyvu na ochranu os. údajov, je nutné určiť zodpovednú osobu?, záznam o spracovateľských operáciách.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

19:00
Záver a voľná diskusia

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Mgr. Silvia Valichnáčová
Ing. Otília Leskovská
Mgr. Michal Wolf
Miroslav Kantner
Daniel Ferdinandy

Rezervácia seminára v Šali

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOVĎakujeme za Vašu registráciu. Tešíme sa na stretnutie.

Pridať do kalendára 20.02.2019 15:00 20.02.2019 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu v Šali 120


Viac nezobrazovať