Seminár o lepšej správe bytového domu v Trnave

Bezplatné „Semináre o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov všeobecne. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

24. október 2018, 15:00 – 19:00 hod.
Hotel Spectrum***, Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava

Pozvánka (pdf)

CIEĽOM SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • dôvodoch vzniku združenia a jeho účele
 • problémoch výkonu prenesených činností na mandatára
 • možnostiach výmeny rozvodov v bytovom dome
 • vymáhaní nedoplatkov moderným spôsobom
 • možnostiach komplexného poistenia nielen bytového domu
 • pripravovanej novele katastrálneho zákona a jej dopadoch na správu bytového domu

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

15:00 – 15:15
Predstavenie Združenia pre lepšiu správu bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:15 – 15:45
Problémy výkonu prenesených činností na mandatára pri správe bytového fondu
Podstata mandátnej zmluvy, mylný prístup k jej plneniu zo strany spoločenstiev, vlastníkov aj správcov.
Ing. Otília Leskovská, ZLSBD

15:45 – 16:15
Poistenie, ako komplexná služba. Nový pohľad na poistenie bytových domov
Ako sa správne orientovať na poistnom trhu, rady a tipy k poistným zmluvám, odpovede na likvidácie poistných škôd v bytovom dome a prečo je dôležitý správny výber finančného sprostredkovateľa.
Daniel Ferdinandy, špecialista na poistenie BD

16:15 – 16:45
Efektívne vymáhanie nedoplatkov formou outsourcingu. Zaužívané vs. moderné spôsoby vymáhania.
Prečo je zbytočné žalovať pohľadávky na súde? Ako znížiť zadlženosť bytového domu komplexne? Ako najrýchlejšie vymôcť dlh?
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

16:45 – 17:10
Ako rozpočítať chlad, teplo a vodu bez starostí? Ako angažovať užívateľa bytu?
Rozúčtovanie spotrieb energií už nie je iba o pomerových rozdeľovačoch a rozpočítaní tepla. Dnešné budovy vyžadujú viac, je potrebné vyúčtovať centrálnu výrobu chladu pre koncových užívateľov, vodu a iné médiá bez vstupu do bytov, bez odpočtárov a v plnom komforte užívateľa. V prednáške sa dozviete, ako užívateľom poskytnúť priebežné informácie a službu ktorú očakávajú.
Matúš Izakovič, ESM YZAMER s.r.o., energetické služby a monitoring

17:10 – 17:20
Prestávka (káva, čaj) 

17:20 – 17:45
Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?
Bezproblémový priebeh výmeny vodovodných potrubí, plynu, vzduchotechniky, likvidácia azbestu. Pridajte sa k skupine viac ako 80 000 bytov, v ktorých sú použité systémy Rehau a buďte ďalším spokojným klientom.
Ing. Miroslav Tamaškovič, Rehau, s.r.o.

17:45 – 18:10
VETRANIE = ŽIVOT V ZDRAVÍ. LIMODOR.
„Králikárne“ dostávajú nový život na ďalších 30 rokov. Vieme prečo potrebujeme kontrolované vetranie už dnes? Peňaženky a zdravie majú dobrú správu. VEDIA.
Ing. Jozef Mihál, J.M.TRADE, spol. s r. o.

18:10 – 18:40
Odpočet údajov o spotrebe a jeho dopad na kvalitu rozúčtovania
Adriana Michaličková, ista Slovakia, s.r.o.

18:40 – 19:00
Dopady nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR pre správcov bytových domov a SVB.
Pripravovaná novela katastrálneho zákona a jej vplyv na práva a povinnosti správcu bytového domu.
Kódex správania Združenia pre lepšiu správu bytových domov, spracovanie údajov na zákonnom základe, posúdenie vplyvu na ochranu os. údajov, je nutné určiť zodpovednú osobu?, záznam o spracovateľských operáciách. Vypustenie povinnosti predkladania potvrdenia o nedoplatkoch pri prevode bytu, vecnoprávny charakter pohľadávok, nový zákon o správe bytových domov.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

19:00
Záver a voľná diskusia

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Ing. Miroslav Tamaškovič
Ing. Otília Leskovská
Ing. Jozef Mihál
Matúš Izakovič
Daniel Ferdinandy
Adriana Michaličková

Rezervácia seminára v Trnave

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOVĎakujeme za registráciu. Tešíme sa na stretnutie

Pridať do kalendára 24.10.2018 15:00 24.10.2018 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu v Trnave 120