Webinár pre členov ZLSBD k bezpečnosti výťahov a ich inšpekcii

Nedávna nešťastná udalosť v bratislavskom bytovom dome, kedy pád výťahu usmrtil dve osoby opäť otvorila tému bezpečnosti výťahov. Na Slovensku je stále v prevádzke mnoho výťahov, ktoré prekročili svoju životnosť niekedy viac ako o desaťročie. Napriek tomu, že takéto výťahy pravidelne prechádzajú revíziami, ich technický stav nie je vyhovujúci. Čo vlastne znamená revízia výťahu? Sú reálne nájdené technické vady na výťahoch po takejto revízií aj odstránené?

Po vyššie uvedenej udalosti Inšpektorát práce po celom Slovensku uskutočňuje inšpekcie so zameraním na kontrolu výťahov. Môže takáto kontrola prísť neohlásene? Ako kontrola prebieha a čo hrozí správcovi či predsedovi spoločenstva v prípade ak s Inšpektorátom práce nebudú spolupracovať?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky budú odpovedať v novom webinári, ktorý sa uskutoční prostredníctvom platformy ZOOM, predseda ZLSBD JUDr. Mgr. Marek Perdík a Ing. Pavol Tuchyňa, predseda Cechu výťahárov. Vaše otázky budete môcť pokladať počas vysielania webináru formou „četu“, ktorý sa na platforme ZOOM nachádza.

NA ONLINE WEBINÁR SA BUDÚ MÔCŤ PRIPOJIŤ VÝHRADNE ČLENOVIA ZLSBD, ktorým bude vopred zaslaný link, prostredníctvom ktorého sa budú môcť jednoducho pripojiť. Spolu s linkom bude doručený aj krátky manuál k používaniu platformy ZOOM.

 

Webinár bude prebiehať v pondelok 14. júna 2021 od 14:00 do 15:00 hod.

 

 

Registrácia na ZOOM webinár

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za vašu registráciu, skontrolujte si e-mail s jej potvrdením.

Pridať do kalendára 14.06.2021 14:00 14.06.2021 15:00 Europe/Bratislava Webinár pre členov ZLSBD k bezpečnosti výťahov a ich inšpekcii 120


Viac nezobrazovať
Lepšie správy