Blogy a články

Domový poriadok z dielne ZLSBD je na svete!

26. 09. 2019 - Mgr. Nina Sovič

Odborníci zo Združenia pre lepšiu správu bytových domov pol roka usilovne pracovali na koncipovaní vzorového domového poriadku, ktorý by obsahoval všetky náležitosti, avšak s jedným právnym bonusom – jeho vymožiteľnosťou. Najväčším problémom súčasných domových poriadkov je totiž práve nevymožiteľnosť práv ohrozených alebo poškodených vlastníkov. V bytovom dome sa môžu vyskytnúť niekedy naozaj kuriózne problémy, ktoré sú len veľmi ťažko riešiteľné. Cieľom nášho Združenia je určiť pravidlá tak, aby boli aplikovateľné v každom bytovom dome a takým spôsobom, aby boli sankcie plynúce z porušenie takéhoto domového poriadku aj právne vymožiteľné. Preto sme počas uplynulých mesiacov zbierali podnety aj od vás, aby bol domový poriadok naozaj komplexným dielom, ktoré má právny základ a bude možné s ním pracovať aj v rámci udeľovania sankcií za jeho porušenie.

To, že porušenie domového poriadku je možné sankcionovať je síce pekné, ale ako to previesť do praxe? Kto bude sankcie vyberať a akým spôsobom? Ako dokázať „neprispôsobivému“ susedovi porušenie domového poriadku? Toto sú dôležité otázky, ktoré však pre funkčnosť domového poriadku museli byť zodpovedané. O to sa postarali naši odborníci, a preto je súčasťou domového poriadku aj návod ako sankcie udeľovať a vyberať.

Aby bol domový poriadok považovaný za právne záväzný dokument a nie iba za dokument s odporúčajúcim charakterom bolo potrebné ukotviť jeho funkciu aj v zákone. Jedným z našich návrhov zmien, ktoré boli predložené parlamentu na schôdzi NR SR v druhej polovici septembra 2019 sa týkal práve domového poriadku. Tento pozmeňovací návrh prešiel do druhého čítania s podporou veľkej väčšiny poslancov. Obsahom návrhu zmien v súvislosti s domovým poriadkom bolo, že na schválenie domového poriadku je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a neb. priestorov v bytovým dome. V praxi tento návrh znamená, že porušenie schváleného domového poriadku bude možné sankcionovať oveľa jednoduchším spôsobom ako je tomu dnes.

Schválenie tohto návrhu môže pre správcov a predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, tak ako aj ich vlastníkov, priniesť veľké zmeny. Tieto určite ocenia obyvatelia všetkých bytových domov na Slovensku, keďže štatistiky uvádzajú, že približne až 80% obyvateľov na našom území žije práve v bytových domoch, a preto by mal byť domový poriadok právne záväzným dokumentom.

Ak máte záujem získať tento komplexne spracovaný domový poriadok, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na sprava@lepsiasprava.sk.

8 komentárov k “Domový poriadok z dielne ZLSBD je na svete!”

  1. Dobrý deň,
    mám záujem o vzorový domový poriadok. Poprosím najskôr o informácie resp. podmienky za akých je možné tento dokument získať.
    Ďakujem.
    Beáta

  2. Aké sú podmienky na získanie nového domového poriadku pre SVB Hornád,resp.pre vlastníka bytu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať