Blogy a články

Finlegal a Domus sa spojili pre dobrú vec a správcom uľahčujú administratívu pri vymáhaní nedoplatkov

09. 06. 2019 - Mgr. Michaela Macejková, Finlegal services s.r.o.

Dlhodobí klienti Finlegalu nežalujú nedoplatky na súdoch. Do akej miery sa dokážete ako správca bytových domov stotožniť s týmto faktom, je na vás. Ale pokiaľ sa nebudete pozerať za horizont svojich možností, nikdy nebudete vidieť, aké je to jednoduché. A v tom spočíva tajomstvo úspechu.

Užívateľom software-u Domus od spoločnosti Anasoft APR spol. s r.o., sme uľahčili agendu v procese vymáhania nedoplatkov formou jednoduchého exportu, ktorého obsahom sú všetky informácie potrebné pre úspešné vymáhanie nedoplatkov. Jednoducho, jedným klikom, bez zbytočnej administratívy.

Nepotrebujete už žiadne ďalšie úkony, v jednej minúte je stotožnený stav nedoplatkov ako u klienta, tak aj priamo vo Finlegale. Čo je potrebné vykonať k úspešnej spolupráci?

 1. Uzatvoriť so spoločnosťou Finlegal services s.r.o. mandátnu zmluvu v oblasti vymáhania nedoplatkov. V prípade záujmu o návrh zmluvy nás kontaktujte na finlegal@finlegal.sk
 2. Zaúčtovať všetky úhrady v príslušnom mesiaci
 3. Exportovať všetky nedoplatky podľa vlastného kritéria (napr. nad 200 €, prípadne nad dvojnásobok zálohovej platby)
 4. Odoslať export e-mailom na adresu finlegal@finlegal.sk

Spoluprácu je možné povýšiť na všeobecnú formu outsourcingu, podstatou ktorého je komplexná starostlivosť o pohľadávky, najmä:

 • automatické odosielanie výziev na úhradu formou listinnej výzvy na úhradu, sms upomienky a e-mailovej notifikáácie
 • vykonanie právneho a ekonomického auditu dlžníka a pohľadávky
 • automatický výkon zákonného záložného práva v prípade nedoplatku nad 2 000 eur
 • vstup do informačného systému „Finlegal“ za účelom získania okamžitého prehľadu stavu nedoplatkov
 • pasívny prístup na špeciálny bankový účet zriadeného výhradne pre účely úhrad nedoplatkov dlžníkov
 • možnosť exportu stavu prípadov v ktoromkoľvek časovom momente
 • zastupovanie v dedičských konaniach a prihlasovanie pohľadávok
 • dozabezpečovanie pohľadávok
 • lustrácia vlastníkov (dlžníkov) v registri konkurzov (osobných bankrotov) a reštrukturalizácií
 • mesačné podávanie správ o stave vymáhania pohľadávok
 • nadštandardná inzercia na facebooku a instagrame za účelom zvýšenia úspešnosti dražieb
 • lustrácia dlžníkov v CRE (Centrálny register exekúcií)
 • zabezpečenie hlasovania vlastníkov za účelom podania návrhu na vykonanie dražby alebo právna pomoc so spracovaním podkladov
 • zastúpenie v spore s bankami pri výkone zmluvného záložného práva
 • podávanie prihlášok do konkurzu a osobných bankrotov
 • zastupovanie v sporoch v konkurzných veciach

Pre užívateľov Domusu nebolo nikdy jednoduchšie zabezpečiť komplexnú starostlivosť o pohľadávky vlastníkov.

Správcovia bytových domov, ktorí používajú iný software na správu bytových domov, nám exporty naďalej môžu odosielať na kontaktnú e-mailovú adresu. Komplexná starostlivosť o ich pohľadávky ostáva naďalej na rovnakej odbornej úrovni.

„K našim požiadavkám pristúpila spoločnosť Finlegal services s.r.o. promptne, efektívne a s najvyššou mierou uspokojenia našich potrieb a nárokov. Na spolupráci je nutné vyzdvihnúť aj právne poradenstvo a pravidelné informovanie o aktuálnych zverených prípadoch. Vzhľadom na účinnosť vybraných metód a ich pozitívny dopad na komplexné vymáhanie našich pohľadávok, vyjadrujeme absolútnu spokojnosť za poskytované služby a spoluprácu v plnej miere odporúčame.“ (Ing. Karol Jursa, predseda predstavenstva OSBD v Dunajskej Strede)

Prijatie rozhodnutia spolupracovať so spoločnosťou Finlegal services, s.r.o. vnímame v rámci mimosúdneho vymáhania našich pohľadávok ako prelomový krok. Profesionálny nadhľad, kvalita služieb a vytrvalý postoj pracovníkov sa odzrkadlili na výsledkoch dosiahnutých v rámci zverenej agendy. V dôsledku zodpovedných, efektívnych a rýchlo uskutočnených krokov zo strany spoločnosti boli naše pohľadávky napriek náročnosti prípadu v plnom rozsahu uspokojené. (Ing. Henrich Gajdošech, konateľ správcu Eko Energia s.r.o.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy