Blogy a články

Koncom novembra sme seminárovali aj na východe Slovenska

25. 11. 2022 - Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

Pri organizovaní našich odborných podujatí sa vždy snažíme, aby bol pre účastníkov program pútavý a aby sme sa k nim dostali čo najbližšie. Aj preto organizujeme až 20 seminárov o lepšej správe bytových domov po celom území Slovenska. Tentokrát sme navštívili Spišskú Novú Ves, Prešov a Rimavskú Sobotu.

Naše semináre sú určené pre správcovské spoločnosti, predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové a stavebné bytové družstvá, zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov, mestské bytové podniky, ale aj pre mestá a obce a celkovo pre záujemcov o problematiku bývania.

Na seminári sme účastníkov oboznámili s rôznymi informáciami týkajúcimi sa výkonu správy, napríklad o problémoch pri zmene formy správy, o elektronickom hlasovaní vlastníkov, o častých chybách maklérov v poistných zmluvách, o vymožení komplikovaných prípadov dlžníkov, o výmene el. rozvodov, el. vrátnikov a bleskozvodov, o ukladaní sankcií v domovom poriadku, o nových pravidlách rozpočítavania podľa návrhu novej vyhlášky, o starostlivosti o fasádu či o pripravovanej legislatíve v oblasti výkonu správy.

Ďakujeme veľmi pekne Bytovému družstvu Spišská Nová Ves za podporu nášho semináru, na ktorom sa zúčastnili aj mnohí zástupcovia vlastníkov bytových domoch patriacich pod ich správu. Tešíme sa na ďalšie semináre.

Posledný tohtoročný seminár o lepšej správe bytových domov sa bude konať 30. novembra 2022 od 14:00 – 18:00 hod. v hoteli Plus v Bratislave. Celý program s možnosťou registrácie nájdete po kliknutí na tlačidlo nižšie.

A aký bol program semináru?

14:00 – 14:10
Predstavenie ZLSBD ako najväčšieho združenia na Slovensku pre výkon správy a aktuálne riešené otázky. Výhody a novinky členstva.
Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

14:10 – 14:25
Elektronické hlasovanie vlastníkov v praxi a 10 najpodstatnejších chýb pri jeho organizovaní.
1. Legislatívny rámec a význam pre prax.
2. Povinosť správcu umožniť hlasovať elektroniky.
3. Všeobecná obava z el. hlasovania.
4. El. hlasovanie vs. iné formy rozhodovania.
5. Nesprávne podmienky el. hlasovania.
6. El. hlasovanie ako náhrada písomného hlasovania?
7. „Nie všetci v dome majú e-mail“.
8. Moment ukončenia el. hlasovania.
9. Problém neurčitých otázok v el. hlasovaní.
10. Spracovanie zápisnice z hlasovania.Osvedčeným spôsobom prejavu hlasovacieho práva vlastníkov sa stalo tzv. elektronické hlasovanie zavedené zákonom č. 67/2020 Z. z.. Aké sú najčastejšie chyby správcov v praxi a ako ich riešiť sa dozviete v prednáške.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

14:25 – 14:40
Aplikačné problémy pri zmene formy správy. Likvidácia spoločenstiev vlastníkov po prijatí legislatívnych zmien.
Likvidácia SVB a prechod pod výkon správy, ale aj opačný proces, prináša množstvo otázok a problémov. Nehovoriac o zmene správcu. Všetky problematické otázky a prekážky vyriešime v prednáške.
Aktuálne likvidujeme 38 a zakladáme 12 spoločenstiev, príďte si vypočuť rady o tom, ako sa to robí zaj efektívne.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, www.likvidaciasvb.sk
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

14:45 – 15:05
Prečo nepodceňovať starostlivosť o fasádu
Fasády bytových domov skrývajú rôzne problémy, prečo ich nepodcenovať a ako ich riešiť vám prezradíme v prednáške.
Boris Rozsa, FAMUS s. r. o.

15:05 – 15:25
Najväčšie nedostatky  a často sa opakujúce chyby v  poistných zmluvách z pohľadu poistného makléra
Poistný trh sa neustále vyvíja a mení. Tomu je potrebné prispôsobovať nielen poistné zmluvy, ale celkový prístup k poisteniu majetku a zodpovednosti všeobecne. Rady od makléra s navyšším rastom uzavretých poistných zmlúv pri výkone správy si môžete prísť vypočuť osobne.
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.

15:25 – 15:45
PREMIOVÉ služby poistenia
Ing. Milan Holinďák, PREMIUM Poisťovňa

15:45 – 15:55
Metodika ukladania sankcií vlastníkom a iným osobám pri porušení domového poriadku
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:55 – 16:15
Malé slová s veľkým významom v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a ich metafyzika.
– rozdiel medzi hlasovaním o úvere a zmluve o úvere
– hlasovanie o návrhu zmluvy vs. hlasovanie o konkrétnej zmluve (dôvod zmeny v roku 2014)
– účel použitia prostriedkov vs. ich reálna úhrada konkrétnej osobe
– zmluva o nájme vs. dohoda o užívaní
– počet prítomných vlastníkov na hlasovaní vs. počet reálne hlasujúcich vlastníkov a odlišná optika vyhodnotenia hlasov
– výklad spojok a / alebo v štruktúre zákona vs. v štruktúre jeho zmyslu
– aplikovanie pojmov „súhlasím“ a „nesúhlasím“ vs. pojmy „áno“ a „nie“ pri hlasovaní vlastníkov
– hlasovanie o programe schôdze a bod rôzne na schôdzi ako popretie celej podstaty schôdze
– platba za správu vs. poplatok za výkon správy
– podpis zmluvy osobou vlastníkmi poverenou vs. podpis zmluvy správcom (§ 14a ods. 7 BytZ)
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD o. z.

16:15 – 16:30
Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)

16:30 – 16:45
Komplexná starostlivosť o bytový dom z technického a energetického hľadiska
Technicko-odborný audit bytového domu, energetický certifikát, audit rozvodov tepla a teplej vody či dezinfekcia vetracích potrubí vám dá istotu, že váš bytový dom je v perfektnom stave po všetkých stránkach a pomôže vám splniť si povinnosti v súlade s platnou legislatívou. Dokonca vám dokáže plne nahadiť plán opráv.
Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

16:45 – 17:05
Profesionálni elektrikári
Sme odborníci na rekonštrukciu elektrických rozvodov, ktorá vašej bytovke prinesie potrebnú modernizáciu a komfort pre všetkých obyvateľov. Kamerové systémy, čipové otváranie RFID, NFC, domáce telefóny video a audio, realizačné projekty a realizácie rekonštrukcie elektro v bytovkách.
Bohuš Žila, BM Elektro s. r. o. 

17:05 – 17:25
Technológia diaľkových odpočtov zbernicami dát a význam digitalizácie pre správu budov
Peter Jančula, ista Slovakia, s.r.o.

17:25 – 17.45
Nové pravidlá rozpočítavania tepla a teplej vody podľa návrhu novej vyhlášky
– ustanovenie teploty teplej vody na odbernom mieste
– pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode
– pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomickyoprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD o. z.

17:45 – 18:15
Pripravované legislatívne zmeny v oblasti správy bytového fondu na Slovensku a bytová politika 2030
– nové definície pojmov
– zmeny v orgánoch SVB a kontrolnej činnosti
– vymedzenie zmluvy o obstaraní služieb domu (ako náhrady za mandátnu zmluvu)
– vymedzenie každého bytového somu ako právnickej osoby na účely výkonu správy
– vznik registra domov a bytov
– podrobné určenie pravidiel o hlasovaní v samostatnej vyhláške
– zápis spôsobu výkonu správy na liste vlastníctva
Teší nás, že presadzujeme legislatívne zmeny založené na praktických riešeniach. Aktívne však pracujeme na zmenách, ktoré pomôžu správcom a spoločenstvám najmä vo forme nového zákona. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne diskutovať o pripravovaných zmenách a buďte informovaní vopred.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

18:15
Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy