Blogy a články

Košický odborný seminár prekvapil vysokou účasťou (93 účastníkov) a horlivými diskusiami. Nabitý program dosiahol svoj účel.

21. 09. 2023 - Gréta Kullová, back office ZLSBD

Košice opäť hostili jeden z ďalších odborných seminárov Združenia pre lepšiu správu bytových domov, ktorý sa konal 19.9.2023 a otvoril tak jesennú šnúru odborných a interaktívnych seminárov. Aktuálne „horúce“ témy a problémy pri výkone správy bytových domov si prišlo vypočuť a diskutovať až 93 účastníkov z rôznych kútov Slovenska, čím sa potvrdil hlavne všeobecný záujem o praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy v nadväznosti na právne predpisy. Od Piešťan až po Medzilaborce a Sobrance.

Atmosféra sa vďaka bohatému a odbornému programu prelínala horlivými diskusiami, ktorú spríjemnili úsmevné momenty a uvoľnil chutný obed. K rôznych témam sa vyjadrovali odborníci z praxe, JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD, o. z., Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD, o. z., ktorí riešili aktuálne témy výkonu správy. Od elektronického hlasovania, osobomesiace, cez protiprávnosť fenoménu „zdržal sa“ pri hlasovaní vlastníkov až k reguláciám cien energií. Celkovo až 19 diskusných fór a prednášok, ktoré boli aj základom plodných výmenov informácií.

Prečo mať správne nastavenú poistnú zmluvu v poistnej zmluve bytového domu účastníkom ozrejmil Daniel Ferdinandy z Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o. a Boris Rózsa, z FAMUS s. r. o., vysvetlil dôležitosť nepodceňovania starostlivosti o fasádu bytového domu. Výhody PRÉMIOVÉHO poistenia predstavil Ing. Milan Holinďák, PREMIUM Poisťovňa a nezabudla sa otvoriť ani aktuálna téma alternatívnych zdrojov energií pre bytové domy, ktorú predstavil Ondrej Pavlanský, člen ZLSBD.

Odborný seminár hostil aj člena z Hasiči Košice o.z. a OR HaZZ Košice, ktorí v diskusnom fóre o bezpečnosti a únikových ciest v bytovom dome potvrdil ich dôležitosť a aktuálnosť. Spoločne s ďalšími diskutujúcimi sa riešila otázka zodpovednosti správcu a predsedu SVB za riešenie havarijných situácií v bytových domoch. Vplyvom horlivých diskusií, poradenstva praktických riešení a zodpovedaní rôznych otázok sa program nedokázal časovo splniť, čím vás pozývame na ďalší z našich seminárov, ktorých dátumy čoskoro zverejníme.

ZLSBD touto cestou ďakuje všetkých účastníkom za aktívnu účasť, dôveru a hodnotnú vzájomnú spoluprácu a teší sa na ďalšie stretnutie s vami.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy