Prečo sa obmedzovať a určovať si limity?

Existuje vážny dôvod na to, aby sme ako združenie ponúkali členstvo výhradne pre každého len spôsobom “od – do”?

Viacerí zo skupiny správcov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov riešite vstup do nášho združenia tak povediac “od nového roka”. Bolo tomu ako v roku 2018 a je tomu tak aj v súčasnosti. Na jednej strane je tento systém členstva administratívne jednoduchší, ale pre koho? Komu to takto vyhovuje? Ide len o ľahšiu orientáciu v čase ohraničením členstva od 1. januára do 31. decembra? Tento argument odpadáva, pokiaľ odstránite administratívu spočívajúcu v pravidelnej kontrole končiaceho členstva ku konkrétnemu dňu.

V ZLSBD sa snažíme posúvať hranice a administratíva nemôže byť a nie je dôvodom na stopku. Meníme podmienky členstva v tom smere, že sa každý správca alebo spoločenstvo vlastníkov, sa stáva našim členom na 12 mesiacov dopredu od momentu podania prihlášky, elektronicky alebo na vytlačenom formáte. Na jednej strane ostáva výška členského príspevku rovnaká, no na druhej strane paletu výhod členstva pravidelne aktualizujeme a rozširujeme nielen o možnosti našich partnerov, ale hlavne o spôsoby poskytovania rád a informácií, a to najmä praktických. 

Pre už registrovaných členov sme pripravili malé prekvapenie v podobe predĺženia členstva až do dňa podania prihlášky + 12 mesiacov. Zmena podmienok sa ich tak dotkne len v pozitívnom smere a na určitý čas touto zmenou získali bezplatné členstvo. Ak ste si podali prihlášku do ZLSBD napr. 20. apríla a v zmysle podmienok platných k tomuto dňu ste mali členstvo platné do konca roka 2019, predĺžili sme vám členstvo do 20. apríla 2020. Aj tento krok je prejavom našej snahy vychádzať členom v ústrety a dôkazom toho, že byť členom ZLSBD sa oplatí byť, bez čakania 🙂

V prípade záujmu si všetky výhody členstva a podmienky môžete nájsť na podstránke “ako sa stať členom”.