V spolupráci s naším partnerom v oblasti právnych služieb, výkonu zákonného záložného práva a dobrovoľných dražieb, spoločnosťou Finlegal services, s. r. o, sme spracovali usmernenie k novele bytového zákona č. 63/2019 Z. z..

Po usmernení k novele č. 283/2018 Z. z., ktoré nájdete na https://lepsiasprava.sk/dokumenty-pre-clenov/, ide síce o teoreticky krátku novelu, avšak pre prax má značný význam a o zmenách a dopadoch sa môžete dočítať práve v danom usmernení.

PREČÍTAŤ A STIAHNUŤ CELÉ METODICKÉ USMERNENIE