Blogy a články

Návod ako mať zdravý bytový dom v „kocke“ – prečítajte si brožúru 4 elementy zdravého bytového domu

26. 09. 2019 - Mgr. Nina Sovič

Problematika zdravia ľudí, či celkovo zdravého životného štýlu sa čoraz častejšie dostáva do povedomia verejnosti. Kvalita ovzdušia, pitnej vody či zeme preukázateľne každým rokom klesá. Zdravie ľudí by malo byť vždy na prvom mieste v každej oblasti života. Avšak v sfére nášho pôsobenia sa čoraz častejšie stretávame s pojmom syndróm „chorých budov“. Tento pojem neevokuje nič dobré ani pozitívne. Podľa štatistík býva v bytových domoch až 80% populácie Slovenska. Väčšina bytových domov je však v dezolátnom stave, nielen čo sa týka ich zovňajšku, ale aj čo sa týka kvality vnútorného prostredia ovplyvňujúceho zdravie ľudí žijúcich v „bytovkách“.

Štyri elementy života VZDUCH, ZEM, OHEŇVODA sú súčasťou každého jedného bytového domu a jednoznačne vo veľkej miere vplývajú nielen na kvalitu života ale hlavne na kvalitu zdravia obyvateľov žijúcich v bytových domoch.

Jedným z hlavných cieľov nášho Združenia je dbať na kvalitu života v dobrej komunite ľudí, pretože aj toto je cesta k lepšiemu bývaniu. Energeticky udržateľný a sebestačný bytový dom by sa mal pozerať na tri dôležité aspekty zdravého života nielen obyvateľov, ale v neposlednej rade celého svojho okolia či planéty ako takej. Mal by byť energeticky úspornejší, mal by poskytovať vyššiu kvalitu života a hlavne by mal prospievať zdraviu svojich obyvateľov. Na tieto aspekty by nemali myslieť iba nové moderné budovy či novostavby, ale práve aj staršie bytové domy.

Za významnej pomoci partnerov ZLSBD a odborníkov z rôznych sfér sme sa rozhodli šíriť osvetu nielen formou prednášok na seminároch, ale aj prostredníctvom brožúry 4 ELEMENTY ZDRAVÉHO BYTOVÉHO DOMU, ktorá je lexikónom obsahujúcim mnoho zaujímavých tém a informácií v súvislosti so štyrmi elementami a ich vplyvom na zdravý bytový dom ako celok.

Našim cieľom je šíriť myšlienku a informácie o zdravom bytovom dome medzi čo najväčšiu skupinu ľudí, ktorej sa táto téma priamo týka. A do tejto skupiny patria nielen správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj samotní vlastníci bytov a v neposlednom rade mestá a obce.

So štyrmi elementami života sa stretávame dennodenne. Ako však súvisia štyri elementy života s bytovým domom a výkonom správy? Aj v bytovom dome dýchame vzduch, vieme však dýchať zdravší vzduch ako ten, ktorý sa k nám dostane otvoreným oknom. Nebezpečenstvo požiaru sa týka aj bytových domov, práve tomu môžeme predísť dodržiavaním protipožiarnych predpisov. Čo zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, ako postupovať ak už v dome horí? Kanalizačné potrubia sú súčasťou každého bytového domu a ak o ne nie je postarané, tak voda, ktorá vám priteká do domácnosti môže byť nielen zdravotne závadná, ale pre váš život dokonca nebezpečná. A čo posledný element zem? Počuli ste už o komunitnom kompostovaní, či zelených strechách a stenách, ktoré môžu za dobrých podmienok poslúžiť dokonca namiesto klimatizácie?

Po prečítaní brožúry 4 ELEMENTY ZDRAVÉHO BYTOVÉHO DOMU dostanete odpovede na všetky tieto otázky a dozviete sa množstvo nových informácií, ktoré vám pomôžu v ceste za zdravým životom aj v bytovom dome.

Naši členovia si môžu brožúru prečítať a stiahnuť v elektronickej forme na stránke www.lepsiasprava.sk v sekcii O NÁS. Ak však máte radi vôňu papiera, brožúru si môžete v tlačenej podobe zaobstarať za 10 eur. V prípade záujmu o tlačenú verziu nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na sprava@lepsiasprava.sk.

Celý tím ZLSBD vám praje príjemné čítanie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy