Blogy a články

Nové podmienky členstva od 1.1.2022

03. 12. 2021 - Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

Pandémia nám trošku sťažila situáciu a možnosti stretávania sa nielen na našich seminároch a kongresoch, ale aj čo sa týka zasadnutia delegátov a členov predsedníctva ZLSBD. Po roku sa však podarilo stretnúť čiastočne osobne a čiastočne online všetkým členom predsedníctva ZLSBD.

Na programe bolo prerokovanie dlhšie odkladaných tém, medzi ktoré patrila napríklad diskusia k výške členských príspevkov, využiteľnosti a využívanosti kreditu vo forme „bytíkov“ či podanie informácií o činnosti legislatívneho kolégia ZLSBD. Členovia predsedníctva diskutovali aj o aktuálnych či rozbiehajúcich sa spoluprácach Združenia s orgánmi verejnej správy a inými subjektami. Pre účel tohto článku však budú dôležité predovšetkým body programu týkajúce sa nových podmienok členstva od Nového roku 2022.

Zasadnutie predsedníctva Združenia pre lepšiu správu bytových domov sa konalo 30. novembra 2021 od 15:00 do 17:00 hod., v kancelárií ZLSBD na Štefánikovej 23 v Bratislave, z toho dvaja členovia predsedníctva sa zúčastnili zasadnutia formou online prostredníctvom platformy ZOOM.

Prítomní členovia predsedníctva:

  1. JUDr. Mgr. Marek Perdík
  2. Ing. Otília Leskovská (online)
  3. Ing. Miloslav Frečka
  4. Ing. Maroš Čulák (online)
  5. Miroslav Kantner

Čo sa mení v otázke členstva od 1. januára 2022?

Zmena výšky členského príspevku pre správcov v LEPŠOM ČLENSTVE a DOBROM ČLENSTVE

Minulý rok predsedníctvo ZLSBD rozhodlo o navýšení členského príspevku pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov z pôvodných 0,09 eura na 0,15 eura na byt a nebytový priestor na mesiac. Navýšenie členských príspevkov logicky prichádza vzhľadom na rastúcu agendu u nás v združení a rozširovanie kolektívu právnikov a iných odborníkov, ktorí sú našim členom plne k dispozícii.

Od založenia Združenia sme prešli dlhú a myslím, že môžem povedať úspešnú a intenzívnu cestu. Za štyri roky existencie sme sa stali najväčším združením svojho druhu pôsobiacom na Slovensku. Rozširujeme pole svojej pôsobnosti, témy ktorým sa venujeme, ale aj počet podujatí, ktoré organizujeme za normálnych okolností počas bežného roka pre účastníkov úplne bezplatne (s výnimkou kongresov). Aby sme aj naďalej mohli našim členom poskytovať služby na takej úrovni ako doteraz, ba čo viac, určite plánujeme pre členov postupne pridávať mnohé nové výhody, musíme tomu prispôsobiť aj výšku členských príspevkov. Ako sme už spomínali, minulý rok sa táto zmena dotkla spoločenstiev vlastníkov, a tento rok sa týka správcov v LEPŠOM ČLENSTVE aj správcov v DOBROM ČLENSTVE.

Výška členského poplatku pre správcov v LEPŠOM ČLENSTVE sa z pôvodných 0,05 eura zvyšuje na 0,06 eura na byt alebo nebytový priestor na mesiac a výška členského poplatku pre správcov v DOBROM ČLENSTVE sa z pôvodných 650 eur na rok bez ohľadu na počet spravovaných bytov a nebytových priestorov daným správcom zvyšuje na sumu 800 eur.

Ako to bude po Novom roku s kreditným systémom „bytíkov“?

Bytíky sme vymysleli ako jednu z ďalších výhod členstva pre členov v ZLSBD. Celá výška členského príspevku bola premenená na kredit vo forme bytíkov a členovia si tak mohli za tento kredit nakúpiť vzorové zmluvy a dokumenty, ktoré sú dostupné v našom E-SHOPE. Tento produkt sme našim členom poskytli, aby sme ich v prvom rade upozornili na množstvo vzorových zmlúv a dokumentov, ktoré máme k dispozícii a ktoré sú kľúčové pri výkone správy. Pôvodne boli bytíky členom pripísane „jedna k jednej“, tzn. jeden bytík za jedno euro.

Členovia predsedníctva rozhodli o tom, že od 1.1.2022 budú bytíky členom pripísané rovnakým spôsobom ako pominulé roky, a to v podobe výšky členského príspevku, avšak pri ich využívaní na rôzne služby ZLSBD bude ich hodnota počítaná dvojnásobneV praxi to znamená, že ak si bude chcieť náš člen zakúpiť vzorové dokumenty za 50 EUR, bude si ich môcť ZAKÚPIŤ za kredit v hodnote 100 bytíkov.

Tieto rozhodnutia sú prijaté s účinnosťou od 1. januára 2022.

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok sme vám k dispozícii na tel. č. 0911 788 112 alebo na sovic@lepsiasprava.sk.

ZHRNUTIE:

Zmeny v členstve v ZLSBD od 1. januára 2022:

  • Výška členského poplatku pre správcov v LEPŠOM ČLENSTVE bude 0,06 eura/byt a nebytový priestor/mesiac
  • Výška členského poplatku pre správcov v DOBROM ČLENSTVE bude 800 eur/rok (bez ohľadu na počet spravovaných bytov a nebytových priestorov)
  • Kredity vo forme bytíkov nadobúdajú dvojnásobnú hodnotu pri objednaní služby od ZLSBD (objednanie služby vo výške 50 EUR = stiahnutie 100 bytíkov)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy